Декан

Дзвінчук Дмитро Іванович

Декан факультету технічного перекладу та документознавства

Кандидат наук з державного управління (1999); доцент (2003); доктор філософських наук (2007, тема дисертації, захищеної в спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України "Сучасні тенденції розвитку та управління освітою"); професор (2008).

Українська

Омельченко Валерій Григорович

Читає дисципліни “Комп’ютерна обробка геологічних даних”,  “Математичні методи в нафтогазовій геології”, «Математична статистика та обробка геологічної інформації», та “Геоінформаційні бази даних”.

Напрям наукових досліджень: вивчення карбонатних покришок нафтогазоносних регіонів, системний підхід у прогнозуванні нафтогазоносності надр за результатами геолого-геохімічних досліджень, вивчення закономірностей розповсюдження.

Українська