ІІ Міжнародна науково-технічна конференція МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИДОБУТКУ НАФТИ і ГАЗУ PGE – 2018

Вівторок, 24 Квітень, 2018 - 09:00 до П'ятниця, 27 Квітень, 2018 - 16:00

Запрошення

Запрошуємо Вас до участі в ІІ Міжнародна науково-технічна конференція „МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИДОБУТКУ НАФТИ і ГАЗУ PGE – 2018" , яка відбудеться у місті Івано-Франківськ 24-27 квітня 2018 року.

Голова оргкомітету,
ректор Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу,
академік Є.І. Крижанівський

Тематика конференції

  • Секція “Обладнання та матеріали для споруд-ження, експлуатації та ремонту свердловин ”
  • Секція “Новітні технології, обладнання та мате-ріали для діагностування та ремонту трубопро-водів і конструкцій ”
  • Секція “Енергозберігаючі технології розроблення,транспортування та переробки корисних копалин”
  • Секція “Нафтогазове машинобудування: інтегро-вані технології, програмне забезпечення”
  • Секція "Нафтогазова освіта: історія, сьогодення"

Тези доповідей

Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення UA
Information Bulletin EN

Організаційний комітет

Організаційний комітет конференції:

академік НАНУ, проф. Крижанівський Є.І.,, ректор ІФНТУНГ, академік НАНУ, професор - голова оргкомітету;
проф. Романишин Л.І., директор інституту інженерної механіки, заступник голови;
проф. Чудик І.І., проректор з наукової роботи ІФНТУНГ;
проф. Мандрик О.М. проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ;
проф. Карпаш М.О. проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ;
проф. Антоні Калукевич декан факультету інженерної механіки та робототехніки Гірничо- металургійної академії ім. С. Сташіца (Польща);
проф. Марія Цехановськадиректор Науково-дослідного інституту нафти і газу (Польща);
проф. Копей Б.В., – зав.каф. нафтогазового обладнання;
проф. Шлапак Л.С., зав.каф. зварювання конструкцій і відновлювання деталей машин;
проф. Панчук В.Г., , зав.каф. зварювання конструк-цій і відновлювання деталей машин;
доц. Воронич А.Р., завідувач відділу міжнародних зв’язків.

Секретаріат конференції:

Мосора Юрій Романович
тел. +380958601575

Організаційний внесок

Організаційний внесок для учасників: з виробничих підприємств – 1500 грн., з навчально-наукових закладів – 300 грн.; для іноземних громадян – 100 у.о. Дистанційна участь – 200 грн. БЕЗКОШТОВНО для аспірантів та докторантів за умови одноосібної участі та публікації. У вартість організаційного внеску входить часткове покриття витрат на проведення та технічну підтримку конференції, друк матеріалів, обіди, культурна програма, тощо. В організаційний внесок за дистанційної участі входить публікація в збірнику матеріалів конференції, що над-силається протягом місяця після закінчення конференції за рахунок отримувача. Програма і матеріали конференції будуть видані учасникам при реєстрації. Матеріали для друку слід оформити відповідно доданих вимог. Кращі праці за рекомендацією секцій та оргкомітету будуть рекомендовані до друку у фахових виданнях ІФНТУНГ безкоштовно. Проїзд та проживання учасники конференції оплачують окремо.

Банківські реквізити:

Одержувач: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Код ЄДРПОУ 02070855

Банк одержувача:ДКСУ, МФО 820172

Р/р 31259290204276

Свідоцтво платника податків 12872203

Індивідуальний податковий номер 020708509155

Увага!В платіжному дорученні вказати «Конференція PGE - 2018» (навести прізвище та ініціали для учасників)..

Основні терміни

Подання заявки на участь - до 15.03.2018 р.
Представлення тез доповідей - до 01.04.2018р.
Оплата за участь в конференції і виставці - до 01.04.2018 р.

Оформлення матеріалів

1. Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями – до 2- х сторінок.
1.2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word 97-
2003, 2007 на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє
– 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.
2. Основний текст набирається наступним чином:
2.1. Стиль «обычный», гарнітура Times New Roman (Сyr),
кегля 11, абзац – 7,5 мм, між рядковий інтервал 0,85.
2.2.Порядок набору:
УДК (Times New Roman (Сyr), кегля 11, без абзацу,
вирівнювання – зліва). Назва статті (Arial (Сyr), кегля 14,
bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру,
відбивки знизу і зверху 9 пт). Ініціали, прізвище автора
(співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold italic,
без абзацу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її
повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times
New Roman (Сyr), кегля 11, italic, без абзацу, вирівнювання –
по центру, відбивка знизу – 12 пт).
2.3. Відбивка по тексту не використовується за винятком
підрозділів статті (підрозділи, підпункти відділюються
відбивками «перед» – 9, «після» – 6).
3. Для набирання формул використовується вбудований в
Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стиль:
Text – Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman
(Сyr), italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic,
L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic,
Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times
New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript –
8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol –
10. Для наочності рекомендується формули відділяти
відбивками зверху та знизу – 6 пт. Формули компонуються
так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм.
4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло.
Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold, без
абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу та зверху –
6 пт. Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок
80 мм або 165 мм.
5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому
(векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR) і
додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати
графічний редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій
повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше
400 dpi або додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації:
Times New Roman (Сyr), кегля 10, bold, без абзацу,
вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях
виконуються гарнітурою Arial
6. Використані автором літературні джерела наводяться
загальними списком в кінці статті.

Реєстраційна форма

Контакти

Місце проведення конференції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Адреса оргкомітету:Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Тел.: (0342) 72-71-01,

Факс: (0342) 4-24-30

E-mail: iimconf2018@gmail.com

Сайт конференції: http://nung.edu.ua/pge2018