Ільків Євген Юрійович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

У 1983 році з відзнакою закінчив геологорозвідувальний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) за спеціальністю „Прикладна геодезія”. Працював інженером, стажистом-дослідником, молодшим науковим співробітником у науково-дослідному секторі ІФІНГ. З 1986 року – асистент кафедри інженерної геодезії. У 1987 році зарахований у заочну аспірантуру кафедри інженерної геодезії Московського інженерно-будівельного інституту. Керівником призначено професора, докт. техн. наук Новака В. Є. У 1990 році на спеціалізованій вченій раді Львівського політехнічного інституту захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 1993 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри інженерної геодезії ІФІНГ. З 2004 року працює доцентом, а з 2006 до 2011 року – завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру.

Веде дисципліни «Організація і управління виробництвом», «Геодезичне приладознавство», «Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта», «Методологія та методи наукових досліджень».

Ільків Є. Ю. автор 220 наукових і навчально-методичних праць, 2-х авторських свідоцтв, 1 патента. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію. Двічі він був офіційним опонентом.

Основні праці:

1. Основи землевпорядкування та кадастру: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». – ІФДТУНГ, 1998. –72 с.

2. Топографія з основами аерозйомки: лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.070805 «Прикладна екологія». – ІФДТУНГ, 1998. – 96 с.

3. Геодезичні прилади: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 2. – ІФНТУНГ, 2003. – 99 с.

4. Геодезичні прилади: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 1. – ІФНТУНГ, 2003. – 86 с.

5. Економіка і організація геодезичного виробництва: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». – ІФНТУНГ, 2003. – 76 с. Лісевич М.П.

6. Основи землевпорядкування і кадастру: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 2. – ІФНТУНГ, 2003. – 92 с.

7. Основи автоматизованого проектування і графіки. Частина 2. Основи роботи з програмним комплексом “Інвент-град”: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 2. – ІФНТУНГ, 2003. – 160 с.

8. Кадастр: лабораторний практикум. Частина 1 / Дутчин М. М., Біда І. В.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 56 с.

9.  Грунтознавство з основами меліорації: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 268 с. Дутчин М.М.

10. Земельний кадастр: лабораторний практикум / Дутчин М. М., Біда І. В.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 90 с.

11. Геодезія. Планові геодезичні мережі: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2010. – 131с. Лісевич М.П.

12.  Кадастр: навчальний посібник. / Дутчин М. М., Біда І. В., – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 508 с.

13. Основи земельного права та кадастру: навч. посібник / Дутчин М. М., Дзьоба О. Г., та ін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 320 с.

14. Інвентаризація земель населених пунктів: навч. посібник / Дутчин М. М., –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 299 с.

15. Організація і управління виробництвом: навч. посіб. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 121 с. М.П.Лісевич

16. Державний земельний кадастр: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 280 с. Дутчин М. М.

17. Геодезичне приладознавство: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 182 с. Галярник М. В., Дутчин М. М.

 18. Інвентаризації земель та нерухомості: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2016. – 351с. Тревого І. С., Дутчин М. М.

Наукові і виробничі інтереси Ільківа Є. Ю. стосуються проблем геодезичного забезпечення надійної експлуатації газотранспортної системи України, а також  інвентаризації земель населених пунктів. Багато років був керівником і відповідальним виконавцем госпдоговірної тематики ІФНТУНГ (ІФІНГ).

Ільків Є. Ю. неодноразово нагороджувався почесними грамотами Головного управління геодезії, картографії та кадастру і геодезичної служби України, обласної державної адміністрації, а також ІФНТУНГ. Нагороджений медалями «За заслуги в геодезії і картографії» та «50 років ІФНТУНГ».