Іванчук Василь Вікторович

Українська

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

 1. Іванчук В. В. Аналіз системи автоматичного керування брагоректифікаційною установкою непрямої дії. Вісник НУВГП. Технічні науки. 2011. Вип. 3(55). С. 218–223.
 2. Іванчук В. В., Кутя В. М. Автоматизована система управління брагоректифікаційною установкою непрямої дії. Наукові праці НУХТ. 2013. № 49. С. 14–18.
 3. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Комп’ютерне моделювання процесу автоматичного управління ректифікаційною колоною. Методи та прилади контролю якості. 2015. № 35. С. 72–78. 
 4. Drevetskiy V. V.,  Ivanchuk V., V. Computer modelling of automatic control process of distillation column. Informatics Control Measurement In Economy and Environment Protection. 2016. № 3. P. 47–50.
 5. Древецький В. В., Іванчук В. В. Вплив флегмового числа на роботу ректифікаційної колони. Вісник Інженерної академії України: Теоретичний і науково-практичний журнал ІАУ. 2017. Вип. 4. С. 67–72.
 6. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Експериментальні дослідження автоматизованої системи управління ректифікаційної колони. Вісник Інженерної академії України: Теоретичний і науково-практичний журнал ІАУ. 2017. Вип. 3. С. 22–28.
 7. Спосіб автоматичного управління процесом ректифікації: патент на корисну модель 99430 Україна: МПК B01D 3/26 (2006.01).  № 201411030; заявл. 09.10.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. 3 с.
 8. Іванчук В. В. Система автоматичного керування флегмовим числом ректифікаційної колони. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2012 р.). Київ, 2012. С. 197–198.
 9. Іванчук В. В., Кутя В. М. Аналіз брагоректифікаційної установки непрямої дії як об’єкта автоматизації. Автоматика-2012: матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління (м. Київ, 2012 р.).  Київ, 2012. С. 198–199.
 10. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Оптимізація процесу автоматичного керування брагоректифікаційною установкою. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислюваних методів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Рівне, 2013 р.). Рівне, 2013. С. 71.
 11. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Моделювання АСР флегмового числа ректифікаційної колони. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2013 р.). Київ, 2013. С. 118–119.
 12. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Система автоматизованого управління показниками якості ректифікаційної колони. Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 2014 р.). Рівне, 2014. С. 225–226.
 13. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Автоматизована система керування показниками якості вихідної продукції процесу брагоректифікації. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (м. Київ, 2014 р.). Київ, 2014. С. 119–120.
 14. Іванчук В. В., Древецький В. В. Моделювання впливу флегмового числа на концентрацію вихідної продукції брагоректифікаційної колони. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2014 р.). Київ, 2014. С. 192–193.
 15. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Комп'ютерне моделювання процесу автоматичного управління брагоректифікаційної установки. Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 2014 р.). Київ, 2014. С. 47–48.
 16. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Комп’ютерне моделювання ректифікаційної колони як об’єкта управління. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислюваних методів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Рівне, 2015 р.). Рівне, 2015. С. 78.
 17. Іванчук В. В., Древецький В. В. Моделювання процесу брагоректифікації за допомогою програмного середовища chemcad. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2015 р.). Київ, 2015. С. 196–197.
 18. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Аналіз автоматизованої системи управління процесу ректифікації. Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 2015 р.). Київ, 2015. С. 43–44.
 19. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Контроль за показниками якості вихідної продукції процесу брагоректифікації.  Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 2015 р.). Івано-Франківськ, 2015. С. 87–88.
 20. Іванчук В. В., Древецький В. В. Експериментальні дослідження автоматизованої системи управління установками відгонки і концентрування. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2016 р.). Київ, 2016. С. 202–203.
 21. Іванчук В. В.,  Древецький В. В. Алгоритм автоматизованої системи управління флегмового числа колони. Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2017 р.). Київ, 2017. С. 173–174.