Циганчук Василь Васильович

Українська
Посада: 

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1986-1987р.р  -  Старший інженер на Радіозаводі в м. Івано-Франківськ,

1987 – 1992р.р. - інженер конструктор ІІІ кат. у відділ №7 СКТБ «Недра» ІФІНГ,

інженер кафедри електротехніки, а з 2017 року асистент кафедри

Останні методичні видання:

1. Електрообладнання автомобілів : метод. комплекс / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, Т. В. Пашуля, В. В. Циганчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 156 с.

2. Основи електроніки : лаборатор. практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук, В. В. Циганчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 73 с.

3. Електроніка і мікросхемотехніка: метод. вказівки та завд. до контр. робіт / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. В. Циганчук, І. М. Храпач. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 51 с.

Більше методичних праць

Останні публікації у наукових виданнях:

1. Циганчук В.В. Пристрій діагностування та прогнозування ресурсу ізоляції обмоток електрообладнання в процесі експлуатації. / В.В. Циганчук, Б.І. Карпінець. // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання» . – Івано-Франківськ. - 25-28 листопада 2014 р.

2. Шлапак Л.С. Дослідження взаємозв’язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних датчиків механічних напружень. / Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика - 2017» . – Івано-Франківськ. - 15-19 травня 2017 р.

3. Шлапак Л.С. Удосконалення методу та засобів діагностування для контролю напруженого стану матеріалу труб та зварних зєднань. / Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук // Міжнародна науково-технічна конференція та виставка «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації нафти і газу – 2016» . – Івано-Франківськ. - 16-20 травня 2016 р.

4. Шлапак Л.С. Шляхи удосконалення методу визначення напружено-деформованого стану (НДС) магістральних газонафтопроводів електромагнітним методом. / Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук, В.М. Коваль // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика - 2015» . – Івано-Франківськ. - 21-24 квітня 2015 р.

5. Модернізація електромагнітного вимірювача механічних напружень. / Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук, В.М. Коваль, І.Л. Боднарук // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання» . – Івано-Франківськ. - 25-28 листопада 2014 р.

6. Шлапак Л.С. Удосконалення магнітних методів оцінки НДС  трубопроводів з сталей з регульованим методом прокатки. / Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук, В.М. Коваль // V Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі». - Івано-Франківськ. - 16-19 листопада 2015 р.