Смоловик Ліана Романівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народилася у місті Івано-Франківську. У 1973-1983 рр. навчалася в Івано-Франківській СШ №13, яку закінчила з золотою медаллю. 1983 року вступила на електрофізичний факультет Національного університету «Львівська політехніка» на спеціальність «Прикладна математика». Після закінчення отримала кваліфікацію математик-програміст. З 1988 по 1992 рр. працювала програмістом Львівського територіального управління «Львівнафтопродукт».
У 1993-1996 рр. навчалася в очній аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ». Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження і вдосконалення теплових методів підвищення продуктивності нафтових свердловин в різних геологопромислових умовах» захистила в лютому 1997 р. Звання доцента отримала 2000 року.
З лютого 1996 року працює на кафедрі вищої математики, спочатку асистентом, а з вересня 1998 р. – доцентом кафедри. Смоловик Л.Р. є автором більше 10 навчально-методичних розробок, з них 2 навчальних посібники з грифом МОНУ. 2001 року обрана членом-кореспондентом Української нафтогазової академії, проводить наукові дослідження в напрямку моделювання теплових методів підвищення продуктивності нафтових свердловин в різних геолого-промислових умовах, в тому числі при наявності підошовної води, є автором 48 наукових робіт і учасником міжнародних науково-технічних конференцій.

Перелік статей:

 1. Кондрат Р.М. Математичне моделювання процесів збільшення вуглеводневилучення із газових і газоконденсатних покладів з підошовною водою / Р.М.Кондрат, Л.Р.Смоловик, О.Р.Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2010. - № 1(34). - С. 30-34.
 2. Статистичне дослідження звязку між успішністю студентів ІФНТУНГ та результатами їх зовнішнього незалежного оцінювання // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2010, №2(35). - с. 121-123.(Гураль І.М., Смоловик Л.Р., Осипчук М. М.)
 3. Гураль І.М. Дослідження зв’язку між академічною успішністю студентів ІФТНУНГ та результатами вступної кампанії 2010 року/ І.М.Гураль, М.М.Осипчук, Л.Р.Смоловик // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Івано-Франківськ, 2011. – №1(13). – С. 285-289.
 4. Гураль І.М. Дослідження ефекту співнавчання в студентських колективах/  І.М. Гураль, М.М. Осипчук, Л.Р. Смоловик// Наукові вісті ПВНЗ „Галицька академія“ №1(20) 2012~р., с.21-26.
 5. Гураль І.М. Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення до навчальних дисциплін / І.М. Гураль, М.М. Осипчук,  Л.Р. Смоловик //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2013. -- №4 (49). -- С.~167-171.  
 6. Гураль І.М. Поєднання навчання та роботи студентами денної форми навчання: мотиви, стан, проблеми /  І. М. Гураль , М. М. Осипчук, Л. Р. Смоловик  //  Науково-педагогічний журнал «Обрії» - Івано-Франківськ: Вид. ІФОІППО, 2014. -- № 2 (39). -- С.~41-48.
 7. Смоловик Л.Р. Дослідження впливу відносного розкриття і проникності пласта та в'язкості нафти на критичний  дебіт нафти при експлуатації свердловин на газоконденсатних родовищах з нафтовими облямівками та підошовною водою /Кондрат Р.М., Матіїшин Л.І., Смоловик Л.Р.  // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - 2015. - №1(29).
 8.  Смоловик Л. Р. Інтенсифікація видобування високов’язких нафт шляхом застосуванням теплової дії на стовбур свердловин / Л. Р. Смоловик // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016. – No1(33). – С. 175–182.
 9. Смоловик Л. Р. Термічні дії на привибійну зону пласта // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- №1(37) - с. 173-177.
 10. Смоловик Л.Р. Моделювання паротеплової обробки пластів на родовищах високов’язких нафт . Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. № 1(45). С. 109-116.
 11. Л.А. Мойсеєнко, І.М.Гураль, Л.Р.Смоловик. Психологія взаємодії процесів розуміння і апробації в творчому математичному мисленні. Актуальні проблеми психології: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України – К., Фенікс – 2019. -– Вип.19. – С.202-214.
 12. O. Kondrat Analysis of possibilities to increase oil recovery with the use of nitrogen in the context of deep oil deposits of the Dnipro-Donetsk oil-and-gas Ukrainian province / O. Lukin, L. Smolovyk // Mining of Mineral Deposits. Volume 13, Issue 4,2019.– 07-114. https://doi/org/10/33271/mining13.04.107.
 13.  Andriy Bandura, Oleh Skaskiv, Liana Smolovyk, Slice holomorphic solutions of some directional differential equations with bounded L-index in the same direction. Demonstr. Math. (2019), 52 (1), 482–489. doi: 10.1515/dema-2019-0043.
 14. Осипчук М.І., Гураль І.М., Смоловик Л.Р. Застосування статистичних методів для аналізу текстів передвиборчих програм. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2019. – No 4(56).—с. 109-115.

Перелік навчально-методичних праць:

 1. Горгула В.І. Математичний аналіз. Ряди: конспект лекцій / В.І.Горгула, Б.С.Сікора, Л.Р.Смоловик. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1999. - 140 с.

 2. Лялюк Д.Ф. Вища математика: конспект лекцій. Ч. 1. Інтегральне числення. Функції однієї змінної. / Д.Ф.Лялюк, Л.Р.Смоловик. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 97с.

 3. Лялюк Д.Ф. Вища математика: конспект лекцій. Ч. 2. Диференціальні рівняння / Д.Ф.Лялюк, Л.Р.Смоловик. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 113 с.

 4. Вища математика: метод. вказівки і контрольні завдання / Д.Ф.Лялюк, Б.С.Сікора, Л.Р.Смоловик, Л.М.Шегда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 151 с.

 5. Лабораторний практикум з вищої математики / В.М. Мойсишин, Л.І. Камаєва, І.М. Гураль, М.М. Осипчук, С.І. Гургула. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 212с.

 6. Дослідження операцій : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, А. М. Краснодембський, К. В. Гресько [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 233 с Розпочати читання. 
 7. Л.Р.Смоловик, О.М. Витвицька, К.В. Гресько, А.М. Краснодембський, В.П. Нісонський. Дослідження операцій. Конспект лекцій. Для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент організації»// Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2009. – С.- 140 с. Розпочати читання. 
 8. Польовий Б.М., Смоловик Л.Р. Вища математика: Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи. Частина 1 /2-ге видання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. –64 с.
 9.  Польовий Б.М., Смоловик Л.Р. Мельниченко Л.Д. Вища математика: Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи. Частина 2 /2-ге видання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. –88 с.
 10. Смоловик, Л. Р. Дослідження операцій : контрольні завдання / Л. Р. Смоловик, А. М. Краснодембський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 41 с.  Розпочати читання.
 11. Краснодембський, А. М. Теорія ймовірностей і математична статистика : метод. вказівки. Ч.1 : Теорія ймовірностей / А. М. Краснодембський, Л. Р. Смоловик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 48 с. Розпочати читання. 
 12. Смоловик Л.Р. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування: лаб. практикум / Л.Р.Смоловик, Н.М.Гедзик. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 80 с.
 13. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування: конспект лекцій / Л.Р.Смоловик, О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик, А.М.Краснодембський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.
 14. Краснодембський А.М. Теорія ймовірностей: метод. вказівки. Ч. 2. Теорія ймовірностей / А.М.Краснодембський, Л.Р.Смоловик. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 60 с.