Слабий Орест Олегович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Освіта 

У 2010 році закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю "Технологія машинобудування"

У 2018 році у ІФНТУНГ захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук на тему "Динаміка бурильного інструменту при поглибленні свердловини на морі із плавучих засобів" за спеціальністю 05.15.10- Буріння свердловин.

Наукові інтереси та досягнення

Науковими інтересами є вивчення динаміки роботи системи бурової установки при бурінні свердловин.

За результатами досліджень опубліковано 21 наукову працю серед яких 2 статті у виданнях, що входять до міжнародної науково-метричної бази Scopus та 2 патенти на корисну модель.

Навчальний процес

Слабий Орест Олегович проводить практичні заняття із дисциплін "Теоретична механіка" та "Теорія механізмів і машин" для спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології" та 274 "Автомобільний транспорт".