Сеничак Василь Михайлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився у с.Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області. По закінченні Сваричівської середньої школи сільської молоді в 1967 році вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка на перший курс механіко-математичного факультету, який закінчив 1972 року.
У 1973-1975 рр. проходив військову службу в Збройних Силах Радянського Союзу на посаді командира зенітно-ракетної батареї. Капітан запасу. Подальшу трудову діяльність продовжував на посаді інженера Київського інституту автоматики та начальника відділу Івано-Франківського міського інформаційно-обчислювального центру. Влітку 1978 року був обраний на посаду асистента кафедри вищої математики Івано-Франківського інституту нафти і газу.
Навчався в аспірантурі на факультеті кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1982-1985 рр.).
Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Член-кореспондент Української нафтогазової академії. Член методсекції аналізу і контролю за навчальним процесом навчально- методичного управління ІФНТУНГ. Член Науково-методичної Ради обласного відділення МАН України, з часу створення МАН є членом журі другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт.

Патенти

 1. Патент на винахід №99775. Гідравлічний розширювач з штовхачем зі вставною пробкою змінної форми. Винахідники: Білецький Я. С., Білецький М. С., Сенюшкович М. В., Колос І. Я., Сеничак В. М., Білецька І. Я.

Перелік наукових праць

 1. Камаєва Л.І. Метод контрольних об'ємів для чисельного дослідження теплових полів підземних трубопроводів / Л.І.Камаєва, В.М.Сеничак, А.Н.Хомченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1993. - Вип.30. - С. 135-139.
 2. Сеничак В.М. Використання математичних моделей об'єктів для прогнозування нафтогазоносності / В.М.Сеничак, В.І.Шекета, В.М.Юрчишин // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000. - № 6. - С. 90-91.
 3. Сеничак В.М. Комп'ютерне розв'язування задач, математичною основою яких є рівняння Лапласа або Пуассона / В.М.Сеничак, Б.О.Чернов, Т.Г.Лавинюкова // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. - № 7. - С. 71-74.
 4. Медведик О.В. Проведення комплексних діагностичних обстежень засобів протикорозійного захисту та корозійного стану підземних нафтогазопроводів та технологічно зв'язаних із ними споруд / О.В.Медведик, Б.В.Слободян, В.М.Сеничак // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. - № 9. - С. 21-22.
 5. Козак Л.Ю. Підвищення ефективності споживання палива у газотранспортній системі України / Л.Ю.Козак, В.М.Сеничак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. - № 3(12). - С.133-136.
 6. Ткаченко Ю.Ф., Сеничак В.М. Розв’язок прямих і обернених задач електрометрії для горизонтально-шаруватих розрізів // Науковий вісник ІФНТУНГ. – № 1(27), 2011. – С. 156-160.
 7. Ріпецький Р.Й. Інтерполяції просторових даних на основі поверхонь для програмних засобів геоінформаційних систем (ГІС) / Р.Й.Ріпецький, В.М.Сеничак // Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ, 2011. – №1(13). – С. 273-278.
 8. Сеничак В. М. Наближені методи розв'язування крайових задач еліптичного типу /  В. М. Сеничак, Р. Й. Ріпецький, Є. Й. Ріпецький, В. В. Сеничак, В. Р. Ріпецький //Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Івано-Франківськ. - 2013. - №3 (48). - С. 23-32. 
 9. Ovchar I. Ye. Solving boundary problems of elliptic type by accelerated method of statistical trials /I. Ye. Ovchar, V. M. Senychak, V. V. Senychak  //  Precarpathian bulletin SSS. Number. -- 2015. - no 1 (29). - P. 145-151.
 10. Ріпецький Р. Й. Застосування способу обертання симплексу для конструювання рами грейферного навантажувача / Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016. – No1(33). – С. 74–83.
 11.  Ріпецький Р. Й. Конструювання рами грейферного навантажувача за умови рівноміцності її елементів / Є. Й. Ріпецький, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак //
  Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Вип. 170, 2016. – С. 142-149.
 12. Сеничак В. М., Сеничак В.В. Побудова базисних функцій тривимірного симплекс-елемента // Прикарпатський вісник НТШ. Число. — 2017. — №1(37).  — C.91-97.
 13. Сеничак В. М. Ймовірнісна інтерпретація скінченно-різницевих та скінченно-елементних апроксимацій у крайових задачах еліптичного типу /  В. М. Сеничак, В. В. Сеничак  // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- No 2(38). -- C. 57-70.
 14. Сеничак В.М., Ріпецький Р.Й., Сеничак В.В.. Дослідження явища роздвоєння максимуму поверхні Прандтля для перетинів з перешийками. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №1 (45). С. 56–62.
 15. Сеничак В.М., Сеничак В.В. Чисельне розв’язування задачі Діріхлє для рівняння Лапласа в областях загального виду способом переміщення симплексів. Комп’ютерна програма. Реєстраційний номер 96791 від 19.03.2020 р.

Перелік навчально-методичних праць

 1. Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Розділ:. Диференціальні рівняння / В.І.Горгула, С.І.Гургула, Я.І.Савчук, В.М.Сеничак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000. - 58 с.
 2. Камаєва Л. І, Сеничак В.М. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Конспект лекцій з вищої математики – 2-ге видання, зі змінами та доповненнями – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -97 с. (електронний варіант)
 3. Мойсишин В. М., Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. Електронний засіб навчального призначення „Елементи лінійної 
  алгебри, аналітичної геометрії та векторного аналізу“
  . Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 
 4. Мойсишин В. М. Електронний засіб навчального призначення „Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної“.
  / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. -- 2015.