Ріпецький Роман Йосипович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився у м. Коломия Івано-Франківської області. З 1968 р. по 1978 р. навчався у Воркутинських середніх школах №21, 12, 25 Комі АРСР. 1978 року вступив до Сиктивкарського державного університету на фізико-математичний факультет, а 1979 року перевівся на другий курс математичного факультету Чернівецького державного університету, який закінчив 1983 року.
За спрямуванням університету працював вчителем математики в середній школі в с. Річка Косівського району по 1986 рік. 1986 року перевівся на роботу вчителем математики та інформатики в Товмачинську вечірню середню школу, де працював до 1993 року. З 1 вересня 1991 р. по червень 2003 р. працював вчителем математики та інформатики в ЗОШ №1 ім. В. Стефаника в м. Коломия.
1994 року вступив до аспірантури при Прикарпатському університеті за спеціальністю «Застосування обчислюваної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях».
З 1 вересня 1997 р. по серпень 2000 р. працював викладачем вищої математики та інформатики в Коломийському коледжі комп’ютерних наук, де очолював кафедру вищої математики та комп’ютерних наук.
В 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Технологія автоматизованого компонування текстів математичних формул в процесі випуску складних видань» за спеціальністю 05.05.01 – «Машини і процеси поліграфічного виробництва» в Українській академії друкарства м. Львів.
З 1 вересня 2000 р. по березень 2011 р. працював в Інституті управління природними ресурсами (м. Коломия), де очолював кафедру фундаментальних дисциплін.
З 15 березня 2011 р. працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на кафедрі вищої математики на посаді доцента.
Має у своєму доробку 30 наукових та навчально-методичних видань.

Перелік наукових праць

 1. Ріпецький Є.Й. Обґрунтування пружних характеристик опор в моделі грейферного навантажувача при роботі з маніпулятором на основі масивів дискретних даних / Є.Й.Ріпецький, Р.Й.Ріпецький // Вісник Тернопільського національного техніуніверситету. – Тернопіль, 2011. – Том 16, №3. – С. 101-108.
 2. Ріпецький Р.Й. Інтерполяції просторових даних на основі поверхонь для програмних засобів геоінформаційних систем (ГІС) / Р.Й.Ріпецький, В.М.Сеничак // Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ, 2011. – №1(13). – С. 273-278.
 3. Ріпецький Р. Й. Експериментальна оцінка узагальнених жорсткостей опор грейферних навантажувачів / Є. Й. Ріпецький, Р. Й. Ріпецький // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: ред. вид. ЛНТУ, - Вип. 23. – 2012. – С. 102-110.
 4. Сеничак В. М. Наближені методи розв'язування крайових задач еліптичного типу /  В. М. Сеничак, Р. Й. Ріпецький, Є. Й. Ріпецький, В. В. Сеничак, В. Р. Ріпецький //Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Івано-Франківськ. - 2013. - №3 (48). - С. 23-32. 
 5. Ріпецький Р. Й. Методи опрацювання експериментальних даних експлуатаційного навантаження частотної структури при оцінці довговічності
  Є. Й. Ріпецький, Р. Й. Ріпецький  //  Вісник ХНТУ сільського господарства ім. П. Василенка. - Вип. 159. - 2015. - С. 12-18.
 6. Ріпецький Р. Й. Застосування способу обертання симплексу для конструювання рами грейферного навантажувача / Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016. – No1(33). – С. 74–83
 7. Ріпецький Р. Й. Конструювання рами грейферного навантажувача за умови рівноміцності її елементів / Є. Й. Ріпецький, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак //
  Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Вип. 170, 2016. – С. 142-149
 8.  Ріпецький Є. Й. Обґрунтування методики визначення динамічних характеристик грейферних навантажувачів на основі геодезичних даних відеовимірів 
  / Ріпецький Є.Й., Ріпецький Р.Й.  // Науковий вісник НЛТУ України. Том 28, №1, Львів, – 2018. – С.64–69.
 9. Сеничак В.М., Ріпецький Р.Й., Сеничак В.В.. Дослідження явища роздвоєння максимуму поверхні Прандтля для перетинів з перешийками. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №1 (45). С. 56–62.
 10. Ріпецький Є.Й., Ріпецький Р.Й., Дорош Л.І.. Облік зміни площ лісових угідь в структурі земельного фонду за характеристиками супутникового знімку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, Т.29. №2. С. 15–19. https://doi.org/10.15421/40290202

Перелік навчально-методичних праць

 1. Мойсишин В. М., Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. Електронний засіб навчального призначення „Елементи лінійної 
  алгебри, аналітичної геометрії та векторного аналізу“
  . Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 
 2. Мойсишин В. М. Електронний засіб навчального призначення „Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної“.
  / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. -- 2015.
 3. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 3. Многочлени. Комплексні числа. 
 4. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 4. Невизначений інтеграл.
 5. Мойсишин В.М., Ріпецький  Р.Й. Вища математика: електронний засіб навчального призначення. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. Ч.8. Ряди.
 6. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький, В.В. Бачук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 9. Кратні інтеграли. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р.
 7.  Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 10. Елементи теорії поля. Рекомендовано  методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р.