Романюк Юрій Федорович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив - Львівський політехнічний інститут, роки навчання 1959-1964, спеціальність ”Електричні мережі та системи”

Аспірантура,

Московський енергетичний інститут, роки навчання 1972-1975, спеціальність 05.14.06 – Електричні системи та керування ними;

Вчені ступені, роки присвоєння.

Кандидат технічних наук з 1976 р.; ТН № 010181, 18.06.1976 р

Вчені звання, роки присвоєння.

Доцент, 1979р.  ДЦ № 024713, 24.01.1979 р.

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - Про доцільність регулювання напруги для підвищення економічності режимів протяжних електропередач з поперечною індуктивною компенсацією. Місце захисту – Московський енергетичний інститут.

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. Електромонтажник Волинської обласної механізованої колони ”Сільелектробуд”, 1957 - 1959 р.р. 2. Студент Львівського політехнічного інституту, 1959 – 1964 р.р. 3. Асистент Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту, 1964-1966 р.р. 4. Старший викладач Івано-Франківського університету нафти і газу, 1967-1972 р.р. 5. Аспірант Московського енергетичного інституту, 1972-1975 р.р. 6. Старший викладач Івано-Франківського інституту нафти і газу, 1976-1978 р.р. 7. Доцент Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, 1979-2008 р.р.

Завершені наукові розробки

1. Науково – дослідна тема №23 ”Розробка пристрою для захисту низьковольтних електродвигунів від пошкодження ізоляції”, 1992 р. 2. Науково – дослідна тема №24/92 ”Розробка пристрою автоматичного контролю опору ізоляції низьковольтних електродвигунів”, 1992 р. 3. Науково – дослідна тема №12/93 ”Розробка пристрою захисту технологічних установок Бурштинської ДРЕС від несиметричних режимів”, 1993 р. 4. Науково – дослідна тема № “Оптимізація режимів електричних мереж Лисецького РЕМ ВАТ ”Прикарпаттяобленерго”, 2001 – 2002 р.р. 5. Науково – дослідна тема № “Розробка заходів з енергозбереження в підрозділах газотранспортної системи УМГ ”Прикарпаттрансгаз”, 2003 – 2005 р.р. 6. Держбюджетна тема № “Науково – методологічні основи діагностування та управління у нафто-газовій промисловості для оптимізації витрат енергоресурсів”, 2006 – 2007 р.р. 7. Держбюджетна тема № “Розроблення методології оптимізації витрат енергоресурсів у вищих навчальних закладах МОН України (на прикладі ІФНТУНГ”, 2008 р.

Основні публікації за напрямом

1. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Федорів М. Й. Вибір оптимальної потужності силових трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі // Нафтогазова енергетика, 2015. №1. с. 45-51.
2. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В. Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа // Нафтогазова енергетика, 2016. № 1. с. 61-67.
3. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В. Вибір оптимальної конфігурації траси магістральної лінії нафтового промислу //Нафтогазова енергетика, 2017. № 1. с. 32-38.
4. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Чорноус В. М. Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності //Нафтогазова енергетика. 2018. № 2(30). с. 49-54.

5. Романюк Ю. Ф., Соломчак О. В., Гложик М. В. Аналіз економічної ефективності роботи нафтопромислових розподільчих електричних мереж //Нафтогазова енергетика, 2019. № 2(26).  с. 22.

6. Yu. F. Romaniuk, O. V. Solomchak, P. M. Nykolyn, U. M. Nykolyn. Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, №5, p.99-106. DOI: 10.29202/nvngu/2019-5/15  SCOPUS.  05_2019_romaniuk.pdf
7. Романюк Ю. Ф., Грабчук Б. Л.  Аналіз потоків енергії в системах електропостачання з нелінійними приймачами // Методи та прилади контролю якості, 2019. № 1(42).  с. 56.

Посібники та методичні вказівки:

1. Романюк Ю. Ф. Електричні системи та мережі: навч. посіб. / Ю.Ф. Романюк. – К.: Знання, 2007. – 292 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 285-287.– ISBN 966-346-336-8.

2. Романюк Ю.Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням: конспект лекцій /  2-ге вид. перер. і доп. // Ю.Ф. Романюк, І.В. Гладь.  - ІФНТУНГ: 2016.- 247 с.
3. Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мержі: лабораторний практикум/ Ю.Ф. Романюк, О.В. Соломчак, У.М. Николин.- ІФНТУНГ: 2014. -124 с.
4. Романюк Ю.Ф. Дипломне проектування : методичні вказівки  до виконання дипломної бакалаврської роботидля студентів  за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка" / Ю.Ф. Романюк, П.О. Курляк, О.І. Кіянюк,  Я.В. Бацала, І.І. Яремак.- ІФНТУНГ: 2018. -52 с.

Керівництво науковою роботою студентів

Підготував студента гр. ЕТСМ – 12-1  Мельниченка  В. Р до участі у ХVII Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «МОЛОДЬ – ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ – 2017», який зайняв 2-е місце в номінації «Енергетика».  м. Київ, Київський політехнічний університет, 2017.

Підготував студента гр. гр. ЕТ – 15 -1  Савчина О. І. для участі у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Енергоефективність: наука, технології, застосування» . Київський НПУ ім. Драгоманова. м. Київ, 2018.

Підготував студента гр. ЕТТ – 16 -1  Гложика М. В. для участі у Всеукраїнській науково-практичній  інтернет- конференції «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості». ІФНТУНГ, 2019.

Спільна публікація разом зі студентом гр. ЕТТ – 16 -1 Гложиком М. В. у Всеукраїнському науково-технічному журналі «Нафтогазова енергетика». ІФНТУНГ, 2019. № 2(26).  с. 22.
Підготував студента гр. гр. ЕТ – 15 -1  Савчина О. І. для участі у студентській науково–технічній конференції ІФНТУНГ, який зайняв 3-є місце серед студентів кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Івано-Франківськ, 2019.