Рис Віталій Васильович

Українська
Посада: 

Народився у м.Соснівка Львівської області в сім’ї шахтарів. В 1973 р. почав навчання в середній школі. З 1979 р., після переїзду в м. Червоноград, продовжив навчання в школі з поглибленим вив-ченням математики. Після закінчення школи, в 1983 р., вступив до Львівського державного університету ім. І.Франко на факультет прикладної математики. 1985-1987 р.р. – служба в лавах Радянської армії.
Після закінчення Університету, в 1991 р., почав трудову діяльність на кафедрі інформатики Львівського торговельно-економічного інституту.
З 1994 р. займався бізнесом, працював в податковій адміністрації. В 2000 р. повернувся до роботи викладача у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». З 2001 р. працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на кафедрі вищої математики на посаді асистента.
Наукову діяльність розпочав в 1984р. під керівництвом доцента, к.ф.-м.н. Людкевича Й.В. за напрямом “Розв’язування рівнянь в частинних похідних за допомогою чисельних методів”. Результати були опубліковані у “Віснику Львівського університету”. Після трагічної загибелі наукового керівника робота припинилась. В даний час проводить дослідження за темою “Математичне моделювання ліквідації прихоплень бурильної колони вібраційними методами” під керівництвом професора, д.т.н Мойсишина В.М.
Одним із захоплень у вільний час є гори. Після повернення до спортивного туризму в 2006 році, за останні п’ять роки пройшов близько 200 походів. Найвищим досягненням є маршрут «Хрест Ельбруса» – вища вершина 5642 м.
Результатом активної громадської роботи стало заснування в складі однодумців “Клубу спортивного туризму ВАТРА-ІФНТУНГ”. Віталій Васильович в статусі Президента, продовжує організацію роботи Клубу, залучає студентів та співробітників Університету до активного відпочинку.
Кредо життя: «А зранку цілий світ!»
Улюблене побажання: «Високих гір і щасливого повернення додому!»
По натурі – оптиміст: «Любов врятує світ!»

Перелік патентів

 1. Патент на корисну модель No105355 (Україна), Е21В 17/07 (2006.01). Амортизатор буровий / В.М. Мойсишин, В.В. Рис (Україна). – No u 2015 10271; Заявл.
  20.10.2015; Опубл. 10.03.2016. – Бюл. No5.

Список наукових праць

 1. Рис В.В. Ліквідація прихоплень бурильної колони механічними способами / В.В.Рис, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - № 2(19). - С.5-10.
 2. Рис В. В. Вплив вібрацій на сили прихоплення бурильних труб при ліквідації ускладнень / В. В. Рис // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015 – No1(29).
  – С. 263–274.
 3.  Рис В. В., Сусак О. М. Особливості розрахунку фізичних властивостей технічного аміаку, що перекачується магістральними аміакопроводами / В. В. Рис,
  О. М. Сусак // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – No1(33). – 2016. – С. 303–308.
 4. Мойсишин В. М. Алгоритм порівняння значень спектральної щільності динамічної складової осьової сили на долоті за різної ширини фільтраційного вікна
  / В.М. Мойсишин, В.В. Рис, Б.Д. Борисевич, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – No1(33). – 2016. – С. 211-223.
 5. Левчук К. Г. Механічні способи вивільнення прихопленого бурильного інструменту (огляд) / К.Г. Левчук, В.М. Мойсишин, В.В. Рис, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ.  Число. -- 2018. -- №2(38). -- С. 196-235.

Список методичних праць 

 1. Рис В.В., Григорчук Г.В. Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної. Методичні вказівки для самостійної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 164с.

 2. Мойсишин В.М. Кафедрі вищої математики ІФНТУНГ – 50 років: Ювілейний фотоальбом / М В.М.ойсишин, Т.Г.Лавинюкова, В.В.Рис. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. –84 с.

 3. Рис В.В. Вища математика. Диференціальне числення функції багатьох змінних: методичні вказівки для самостійної роботи. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 89 с.

 4. Рис В.В. Вища математика. Інтегральне числення функції багатьох змінних: методичні вказівки для самостійної роботи. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 164 с.

 5. Рис В.В. Вища математика. Вступ до математичного аналізу. Методичні вказівки для самостійної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.- 212с.