Рибіцький Ігор Володимирович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: новітні акустичні методи товщинометрії елементів металоконструкцій.

 

Тема дисертації: Новітні методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) на тему «Новітні методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем»

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

1. Куц Ю. В.
– д.т.н., професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю,
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ)
Відгук офіційного опонента

2. Учанін В. М.
– д.т.н., старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник, відділ №9 методів відбору й обробки діагностичних сигналів,
(Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка, м. Львів)
Відгук офіційного опонента

3. Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. каф. автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій,
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Відгук офіційного опонента