Проців Галина Франківна

Українська
Посада: 

Проців Галина Франківна

Викладач кафедри філології та перекладу.

Основні праці

 

1. Проців Г. Ф. Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука «Роксолана» та Л. Фейхвангера «Потворна герцогиня»/ Галина Проців // Sultanìvs’kìčitannâ / Султанівськічитання / SultanivskiChytannia : [Book of Articles] / editorial board : І. V. Kozlyk (Head of the editorial board) and others. – Ivano-Frankivsk :Symphoniya forte, 2016. – Issue V. – С. 136- 145.– Режим доступу:

 

 

2. Проців Г., Сокол Г. Р. Особливості роботи перекладача з технічними термінами (на прикладі німецької мови) / Г. Проців, Г. Р. Сокол // Збірник наукових статей. Інформація та документ у сучасному науковому дискусі. - Івано-Франківськ, 2017. - Вид-во ІФНТУНГ. - С. 171-174.

 

 

3. Проців Г. Ф. Гендерна феміністична складова художнього письма в історичній прозі О. Назарука та Л.Фейхтвангера / Галина Проців // Всеукраїнська науково-практична конференція. V Султанівські читання :Порівняльне літературознавство й історія національних літератур у структурі сучасної науки про літературу. 26-28 жовтня 2017 р. ПНУ ім.. Василя Стефаника. м.Івано-Франківськ.-2017 р. -  8 с.