Пристай Світлана Михайлівна

Українська
Посада: 

Викладач кафедри філології та перекладу

Основні праці:

1. Пристай С. М. Проблема іншомовних впливів на національну культуру у просторі медіа дискурсу / С. М. Пристай //Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка. Випуск 75 (2). – 2008. – С.318–320.

2. Пристай С. М. Розвиток української термінології нафтогазової промисловості / С. М. Пристай //Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Випуск 17. – 2009. – С. 136–139.
 
3. Пристай С. М. Способи та особливості перекладу політичного сленгу / Пристай С. М. // Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Слов’янський збірник. – Вип.17. – (Частина 1). – 2012. – С. 290–295.
 
4. Онушканич І. В. Перекладацькі трансформації як засіб відтворення англійських евфемізмів українською мовою / І. В. Онушканич, М. В. Штогрин, С. М. Пристай // Наукові записки. Серія : «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 54. – 2015. – С. 282–284.
 
5. Онушканич І. В. Способи та методи термінотворення термінологічного словосполучення як варіанту терміна англомовних науково-технічних текстів / І. В. Онушканич, C. М. Пристай // Наукові записки. Серія : «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 62. – 2016. – С.260–263.