Поплюйко Анатолій Георгійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Напрямки наукових досліджень – інформаційно-комп’ютерні технології в геології, прогнозна оцінка перспектив нафтогазоносності, резервуари нафти і газу.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

 • Результаты применения методики количественной комплексной интерпретации данных сейсмогравиметрии для прогнозирования газовой залежи на Путилинской площади. Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей. – Материалы 27-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. – Москва, 31 января – 4 февраля 2000 г./ Под ред.акад. В.Н. Страхова. – М.: ОИФЗ РАН, 2000. – с. 135-136.
 • Технологія інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних і результати її застосування в Карпатському регіоні для детального вивчення геологічних об’єктів, перспективних на нафту і газ. – Науковий вісник. - № 3(4). – 2002. – с. 159-165.
 • Проведення детальної комплексної інтерпретації геофізичних даних з метою прогнозування розповсюдження порід-колекторів в межах Гашинівської площі. – Івано-Франківськ, 2000.
 • Доповідь: Стратегія створення інформаційно-комп’ютерних систем в нафтогазовому комплексі. – Івано-Франківськ, 2003.
 • Корисні копалини. Конспект лекцій. Івано-Франківськ: Факел, 2003.
 • Перспективы нефтегазоносности зоны сочленения Предпатомского прогиба, Вилюйской гемисинеклизы и Алданской антеклизы. Диссертация на соискание ступени кандидата геолого-минералогических наук. – Якутск, 1988.
 • Про створення учбової загальногеологічної інформаційно-комп’ютерної системи. Галицька академія, №4, 2008 р.
 • Корисні копалини: Лабораторний практикум. Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 230 с.
 • Робоча програма з дисципліни “Корисні копалини”. Кафедра ТОГ, 2008 р. – 18. с.
 • Робоча програма з дисципліни “Основи загальної геології”. Кафедра ТОГ, 2009 р. – 15 с.
 • Корисні копалини: Методичні вказівки. Івано-Франківськ: Факел, 2010. – 38 с.
 • Основи загальної геології: Конспект лекцій. Івано-Франківськ: Факел, 2010. – 253 с.

E-mail: popluiko@optima.com.ua