Побігун Олена Володимирівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

В 1998 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу зі спеціальності прикладна екологія – 7.070805, інженер-еколог.
   В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування» у Львівському національному університеті ім.І.Я.Франка за спеціальністю Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів -11.00.11. Отримала атестат доцента в 2008 році.
   Стаж педагогічної роботи - 20 років.
   Основні напрямки наукової діяльності - організація анімаційних послуг в туризмі, геологічний туризм, екотуризм.
   За період роботи опубліковано більше 100 наукових публікаціій, науково-методичних праць, наукометричних статей, тез конференцій, в тому числі підручник «Організація анімаційних послуг».

Облікові записи в наукометричних базах даних:

https://scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191416660

ORCID ID: 0000-0001-5387-1510

Researcher ID: K-8444-2017

 

 

Belonging Department: