Петрик Іван Ярославович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Освіта 

У 2005 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Фізика".

Успішно закінчив аспірантуру та в 2009 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на тему «Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву при термохімічні обробці та спіканні матеріалів на основі заліза» за спеціальністю «Металознавство та термічна обробка металів».

Наукові інтереси та досягнення

Основний напрямок наукових досліджень – вивчення впливу твердофазних поліморфних перетворень на формування структури сплаву методом термічної обробки металів, орієнтованого на поліпшення їх експлуатаційних властивостей. 

Петриком І.Я. виконані наступні дослідження: 
- досліджено вплив твердофазних поліморфних перетворень на генерацію нерівноважних вакансій і дислокацій, які в свою чергу інтенсифікують дифузійні процеси в сплавах;
-    визначено та обґрунтовано, що на структуроутворення сплаву на основі заліза в режимі термоциклювання виливає температурний інтервал, який охоплює температуру твердофазного перетворення, і встановлена оптимальна кількість термоциклів;
-    виявлено, що режим термоциклювання забезпечує, на відміну від ізотермічної обробки, одночасне утворення хімічних сполук (інтерметалідів та карбідів) різного стехіометричного складу;
-    обґрунтовано та реалізовано теоретичний опис процесів твердофазних перетворень в досліджуваних матеріалах, що дозволяє оцінити енергію перетворень та швидкість руху границі фазового перетворення заліза, як функцію концентрації домішкового компонента в ньому.
За результатами досліджень опубліковано близько 30 наукових праць, половина з яких у фахових виданнях. 

Навчальний процес

Петрик Іван Ярославович здійснює викладання дисципліни "Теортична механіка"

Навчальна та методична література

Є співавтором двох навчальних посібників, в тому числі, одиного англійською мовою.