Перович Леся Львівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

В 1994 році закінчила Львівську комерційну академію. Після закінчення  навчання в академії,  з лютого 1995 року  по серпень 2015 року працювала в Регіональному відділенні ФДМУ по Івано-Франківській області, на посадах спеціаліста 1 категорії, провідного та головного спеціаліста відділу управління корпоративними правами, державним майном та реформування власності.

Під час роботи в регіональному відділенні ФДМУ , заочно навчалась  в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури, в 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-технічні засади ефективного функціонування кадастру нерухомості в Україні», за спеціальністю 05.24.04-«кадастр та моніторинг земель» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

Автор 10 наукових праць, в тому числі наукової монографії «Кадастр нерухомості». Основні напрями наукової діяльності – правове регулювання кадастру нерухомості, оцінка нерухомості.