Палійчук Леся Володимирівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Напрямки наукових досліджень – екзогенні процеси, геодинаміка, геоморфологія, техногенно-екологічна безпека.
Найважливіші наукові і методичні розробки:

 • Застосування методу аналогій для кількісного прогнозування зміни геологічного середовища при розробці калійних родовищ. // Матеріали наук.- практ. конф. [„Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології”], (Львів, 2007). Львів: Нац. ун-т. „Львівська політехніка”, 2007. – С. 17 – 18.
 • Способи та засоби зменшення пилового забруднення атмосфери при відкритій розробці калійних солей. // Мат. Міжнар. наук.-техн. конф. [“Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці” „ІФНТУНГ – 40”], (Івано-Франківськ, 16 – 20 квітня 2007 р.), Івано-Франківськ, 2007. – С. 209.
 • Способи зменшення пилового забруднення атмосфери при відкритій розробці калійних солей. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2007. – № 1(15). – С.164 – 167.
 • Основні завдання і методи досліджень для обґрунтування охорони підземних вод в районі видобутку калійних солей. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2007. – № 2(16). – С.165 – 170.
 • Утилізація твердих відходів на території ліквідованого гірничого комплексу // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-пр. конф. ["Сучасні наукові досягнення – 2008"], (Миколаїв, 29-30 лист. 2008 р.). – Миколаїв, 2008. – С. 49 – 53.
 • Утилізація відходів на території відпрацьованих калійних родовищ. // Збірник статей IV Всеукр. наук. - практ. конф. [„Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України”], (Запоріжжя, 11-12 грудня 2008). – Запоріжжя, 2008. – С. 155 – 158.
 • Інформаційне забезпечення технологій відновлення територій на етапі ліквідації гірничодобувних підприємств. // Прикарпатський вісник НТШ „Пульс”. – 2008. – № 4 (4). – С.131 – 138
 • Пат. №34622 МПК F23G7/06 Спосіб утилізації твердих відходів. // Заявник і патентодавець Івано-Франківський нац. техн. ун-т. нафти і газу №u200807233, заявл.26.05.08; опубл. 11.08.08. Бюл. №15.
 • Експериментальні дослідження розчинення соляних уступів Домбровського кар’єру шляхом зрошування. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – № 1(17). – С. 164-170.
 • Аналітичні дослідження процесу розчинення і дифузії солей в гірничих виробках. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – № 2(18). – С. 34 - 36.
 • Електромагнітні дослідження Домбровського кар’єру і прилеглих територій. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № (4) 22. – С.153 – 156.
 • Дослідження напруженого стану гірських порід на території гірничопромислових комплексів. // Матеріали I Міжнар. конгр. ["Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування"], (Львів, 28-29 травня 2009 р.), Львів: НУ "Львівська політехніка", 2009. – С. 23.
 • Моніторинг території гірничодобувного комплексу після завершення експлуатації родовища. // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2010. – №1. – С. 70 – 73.