Палагнюк Михайло Михайлович

Українська

 

 

 

Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю/ Палагнюк М.М.//Гілея:науковий вісник:збірник наукових праць/гол.ред. В.М.Вашкевич. - К.:"Видавництво "Гілея", 2016.- Вип.114(11).- с.281-285. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия)

1. Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності / М.М.Палагнюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип.  №60 / Гол. ред. В.Г.Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С.73-83  (eLIBRERY.RU (RSCI), EBSCO, BASE).

2. Палагнюк М.М. Діалектика етнокультурної ідентичності / М.М.Палагнюк // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 94(3). – С.161-165 (eLIBRERY.RU (RSCI).

3. Палагнюк М.М. «Символічна парадигма» як підхід у формуванні когнітивних здатностей студентів технічних вузів /  М.М.Палагнюк // Virtus:Scientific Journal / Editor-in-Chief  M.A. Zhurba  - December #10,2016  – С.36-41(Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA);Impact Factor (IIJIF))

4. Палагнюк М.М. Інформаційні технології та їх значення у тформуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів/ М.М.Палагнюк //Вісник Дніпропетровського університету.- Т-21, Вип.23(4)- с.115-221

5. Палагнюк М.М. Викладання курсу «Філософії» у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення / М.М.Палагнюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. – 2016. – Випуск 3 (12). – С.180-189.