Палагнюк Михайло Михайлович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Палагнюк Михайло Михайлович – кандидат філософських наук; доцент. Читає дисципліни: «Філософія», «Соціологія», «Філософія та методологія наукового пізнання». Сфера інтересів: історія української соціально-філософської думки кін. XIX – поч.XXст., професійне вигорання педагогічних працівників та гендерна проблематика.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ:

 

 1.Соціологія:конспект лекцій. - Івано-Франківськ :ІФНТУНГ 2013.-248с.

 2. Філософія:конспект лекцій . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2014. -184с. 

 3. Філософські проблеми наукового пізнання:навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015. – 77

  4. Палагнюк М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 175 с.

 

1.  «Тлумачення сутності нації в соціально-філософській думці І.Я.Франка ». (Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника «Філософські і психологічні науки».-Ів.-Франківськ, 2008.- Вип. 11.-С.21-25. ).                          

2.    «Філософія національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині Лесі Українки». (Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки.-Луцьк, 2008.-Вип.12.-С.148-15 ).

3.  «Національне питання у соціально-філософській спадщині М.Драгоманова». (Науковий вісник «Гілея» національного педагогічного університету  ім.М.П.Драгоманова.-К.,2009.-Вип.18.-С.255-261. ).

4.  «Національно-політична концепція розвитку України в тлумаченні москвофілів і народовців на рубежі 70-80-х рр. XIX ст.: історико-філософський аспект» (Вісник Прикарпатського національного університету. – Вип.14. – С.63-69.)  2012 р.

5.  «Соціально-філософські ідеї М.Павлика» (Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке. транспорте, производстве и образовании 2011» Выпуск 4. Том 15. Сборник научных трудов Sword. Одесса-Черноморь 2012г. С.45-4).

6.  Технологія створення дистанційних курсів гуманітарного напрямку у ІФТУНГ » (Перша всеукраїнська науково-методична конференція «Дистанційна освіта: стан і перспективи для технічних спеціальностей» 10-12 жовтня ,2012р. м. Івано-Франківськ 90-92 ст.)

7   «Філософсько-гуманістичні погляди М.Драгоманова: історико-філософський  аналіз»   (Матеріали Бердянської сесії 1 Всеукраїнської науково-практичної  конференції з  міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (22 вересня  2012р)Частина 5, м. Бердянськ , С. 83-85).

8.  «Національна проблематика в поглядах галицьких суспільно-політичних діячів кінця 19 століття» (Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної  науково-практичної конференції: «Суспільні науки:проблеми та досягнення сучасних  наукових досліджень» 21-22 жовтня 2012р., м. Одеса, С. 64-67).

9.   «Гендерна проблематика: культурно-філософський аспект» (Матеріали 2-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських  досліджень» (18-19 квітня 2013 р.,  м. Дніпропетровськ, С.46-47). 6) «Проблема  трансформації моральних цінностей студентів ВНЗ» (Збірник тез учасників IV  Міжнародної наукової конференції з етики, 24-25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ, м. Яремче, С.197-199).

10.  «Проблема трансформації моральних цінностей студентів ВНЗ» (Збірник тез учасників IV Міжнародної наукової конференції з етики, 24-25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ, м. Яремче, С.197-199).