Нісонський Володимир Павлович

Українська
Посада: 

Народився у м. Кіровограді у сім’ї освітян. Закінчив кафедру математичного аналізу математичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, одержав спеціальність математик, викладач математики.
Працював учителем математики у середній школі (1976-1980 рр.), асистентом кафедри вищої математики ІФІНГ (1980-1981 рр.), інженером науково-дослідного сектору ІФІНГ (1981-1983 рр.).
З 1983 по 1985 рр. служив офіцером Радянської Армії в ракетному дивізіоні.
З 1985 по 1987 рр. – інженер СКТБ „Надра”, у 1988-1999 – провідний інженер Івано-Франківського сектора Інституту прикладних проблем математики і механіки ім. Я.С. Підстригача НАН України, у 2000-2001 рр. – старшим викладач в Економіко-правничому інституті (м. Івано-Франківськ). З 2000 р. по нинішній день працює асистентом кафедри вищої математики ІФНТУНГ.
Сфера наукових інтересів – математичне моделювання динамічного режиму роботи віброударних агрегатів. Автор 27 наукових публікацій, в тому числі 3 авторських свідоцтв на винаходи та 1 патенту України на винахід. Виступав з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Займається також виховною та громадською роботою, автор поетичних творів, опублікованих в університетській газеті „Студент Прикарпаття” та місцевій пресі. Підготував до захисту дисертацію “Математична модель віброагрегату з ланцюгово-рогзалуженим способом з’єднання зосереджених мас” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.