Николин Уляна Михайлівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчила -

1. 1999 р. Калуський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", диплом техніка-електрика з відзнакою.

2. 1999-2004, ІФНТУНГ, Електротехнічні системи електроспоживання, магістр з відзнакою,  ВА №25688118, 30.06.2004 р.

3. Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, 2004 р.,спецsfkmyscnm "Мова та література (англійська)", філолог, викладач англ.мови та зарубіжної літератури, ВА№23777601, 17.05.2004 р.,

4. Аспірантура - ІФНТУНГ,  2007-2010 рр. за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Теми дисертацій, місце захисту

"Підвищення надійності функціонування комплексу електротехнічних засобів для буріння свердловин" в Вінницькому національному технічному університеті на спеціалізованій вченій раді К 05.052.05.

Захист відбувся 14 грудня 2012 року. Керівник к.т.н доцент Федорів Михайло Йосипович.

ДК №013003, 25.04.2013р.

Наявність сертифікату рівня знань англійської мови В2 і вище

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) Level B2,
Certificate Number 0064609032,
Issue Date 28.06.2019.

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. інженер І категорії каф. ЕП і ЕО – 2004-2005 р.р.

2. асистент каф. ЕП та ЕО – з 2005 р.

3. доцент каф. ЕП та ЕО з 2013 року

Стажування:

Бурштинська теплова електростанція ПАТ «ДТЕК Західенерго», 27.11 – 27.12.2017 р. (наказ №351/4  від 21.11.2017 р.), довідка про підвищення кваліфікації № 140 від 28.12.17 р.

Тема: Аналіз особливостей роботи сучасних електрофільтрів та їх схем живлення"

Основні наукові праці:

1. Yu. F. Romaniuk, O. V. Solomchak, P. M. Nykolyn, U. M. Nykolyn. Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, №5, p.99-106. DOI: 10.29202/nvngu/2019-5/15 SCOPUS.  05_2019_romaniuk.pdf
2. Николин У.М. Вплив несинусоїдальності та несиметрії на термін служби ізоляції силових трансформаторів. / У.М. Николин, П.М. Николин // Modern Engineering and Innovative Technologies: International periodic scientific journal. –  2018, December. – Issue # 6, Part 2. – С. 62 – 66. (Index Copernicus).

3. Николин У.М. Аналіз впливу вищих гармонік струму на термін служби кабельних секцій живлення електробура. / У.М. Николин, Б. О. Галамага // Тези доп. IV Всеукр. науково-практ. конф. молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»  (Маріуполь, 15–17 травня 2018 р.) - С. 13–14.

4. Николин У.М. Вплив енергетичних параметрів мережі на надійність кабельних секцій електробура. / У.М. Николин // Зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів» (Тернопіль, 28–29 листопада 2018.) - С. 58.

5. Николин У.М. Моніторинг параметрів електроживлення бурового обладнання з метою забезпечення надійності. / У.М. Николин, П.М. Николин // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 73-74.

6. Николин У.М. Исследование кривых эффективности работы центробежных насосов с учетов механических потер. / У.М. Николин // XI Mеждународной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт -2016» (24-25 мая 2016 г.).

7. Николин У.М. Дослідження енергетичної ефективності роботи електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботи. / У.М. Николин, П.М. Николин // Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 19-20 листопада 2014. - С. 260-261.

Основні методичні праці:

1. Федорів М.Й. Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Надійність електропостачання» / М. Й. Федорів, І. Д. Галущак, У.М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.
2. Федорів М.Й. Автоматика в електроенергетичних системах: конспект лекцій. / М. Й. Федорів,  У.М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 111 с.
 3. Костишин В.С. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Перехідні процеси в електричних системах». / В. С. Костишин, У.М. Николин, П. О. Курляк, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 55 с.
4. Николин У.М. Електротехнологічні установки: метод.вказівки для самостійної роботи. / У.М. Николин, П.М. Николин  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 63 с.