Николин Петро Михайлович

Українська
Посада: 

Закінчив - ІФНТУНГ ,

1993-1997, Експлуатація електроустаткування і засобів автоматики електричних систем, Бурштинський енергетичний технікум, диплом МС№001025 (з відзнакою)

1997-2002, Електротехнічні системи електроспоживання, магістр Аспірантура - ІФНТУНГ, диплом ВА№21241105 (з відзнакою)

2005-2008 рр. за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи Теми дисертацій, місце захисту --

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. інженер І категорії каф. ЕП і ЕО – 2002-2003 р.р.

2. асистент каф. ЕП та ЕО – 2003-до тепер,

Основні публікації за напрямом

1. Yu. F. Romaniuk, O. V. Solomchak, P. M. Nykolyn, U. M. Nykolyn. Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, №5, p.99-106. DOI: 10.29202/nvngu/2019-5/15  SCOPUS.  05_2019_romaniuk.pdf

2. Николин П.М. Вплив несинусоїдальності та несиметрії на термін служби ізоляції силових трансформаторів. / У.М. Николин, П.М. Николин // Modern Engineering and Innovative Technologies: International periodic scientific journal. –  2018, December. – Issue # 6, Part 2. – С. 62 – 66.  (Index Copernicus)

3. Николин П.М. Удосконалення ефективності роботи електроприводного відцентрового агрегата. / П.М. Николин // Зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів» (Тернопіль, 28–29 листопада 2018.) - С.59.

4. Николин П.М. Моделювання механічних втрат у відцентрових насосних агрегатах / П.М. Николин, О.В. Зімайло // Тези доп. IV Всеукр. науково-практ. конф. молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»  (Маріуполь, 15–17 травня 2018 р.) - С. 15–16.

5. Николин П.М. Физическая суть и усовершенствование модели механических потерь у центробежных електронасосах / П.М. Николин, В.С. Костишин // Трубопроводный транспорт – 2013: материалы ІХ Международной учебно-научно-практической конференции. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. - с. 370-372.

6. Николин П.М. Моніторинг параметрів електроживлення бурового обладнання з метою забезпечення надійності. / У.М. Николин, П.М. Николин // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 73-74.

Останні методичні праці:

1. Гладь І.В., Николин П.М., Кіянюк О.І.  Основи електрифікації технологічних комплексів НГП: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.- 90 с.

2. Галущак І. Д., Гладь І. В., Николин П. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводом: Практикум. – Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 72 с.

3. Костишин В.С. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Перехідні процеси в електричних системах». / В. С. Костишин, У.М. Николин, П. О. Курляк, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 55 с.

4. Николин У.М. Електротехнологічні установки: метод.вказівки для самостійної роботи. / У.М. Николин, П.М. Николин  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 63 с.

5. Костишин В.С., Николин П.М. Електробезпека. Навчальний посібник. – Івано-Франківск: ІФНТУНГ, 2011. – 173 с.

Підвищення кваліфікації:

Бурштинська теплова електростанція ПАТ «ДТЕК Західенерго», 27.11 – 27.12.2017 р. (наказ №351/4  від 21.11.2017 р.), довідка про підвищення кваліфікації № 141 від 28.12.17 р.
Тема: «Підвищення ефективності функціонування схем електроприводних насосних агрегатів»