Нижникевич Володимир Всеволодович

Українська
Посада: 
  • асистент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив фізико-математичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника в 1996 році. Працював вчителем фізики в Українській гімназії м. Івано-Франківська. Працює в університеті з 2003 року.

Напрям наукових досліджень: механізми розсіювання носіїв струму та кінетичні явища в халькогенідах свинцю та олова.

Автор і співавтор 14 наукових праць, 5 патентів, 7 навчальних посібників.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Особливості зонної структури та механізми розсіювання носіїв заряду електронних кристалів халькогенідів свинцю// Науковий вісник ЧНУ: Фізика. Електроніка. 2001,- т.102
  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Розсіювання електронів на коливаннях гратки у кристалах халькогенідів свинцю// Фізика і хімія твердого тіла.-2002.-т. 3, № 2.
  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Електрон-електронне розсіювання носіїв у кристалах халькогенідів свинцю n-типу// Вісник Прикарпатського університету: Фізика. Математика.- 2002,- т. 2.
  • Нижникевич В.В. Закони дисперсії і механізми розсіювання носіїв струму в напівпровідникових кристалах p-PbSe// Электроника полупроводниковой техники. вып. 43, 2005.
  • Нижникевич В.В. Підвищення ефективності вивчення фізичних явищ з використанням віртуального фізичного експерименту// ІФНТУНГ, 2006.
  • Нижникевич В.В., Лучицький Р.М. Дистанційне вивчення фізичних явищ і процесів з використанням віртуального фізичного експерименту// Кривий Ріг, 2007.