Незамай Борис Сергійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився 17 жовтня 1978-го року в с. Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області.

З 2002 по 2004 навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У 2008-му захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.  В 2013-му присвоєно вчене звання доцента кафедри Комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики.

Працював асистентом, доцентом кафедри Комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики ІФНТУНГ, викладачем спеціальних дисциплін в КЕП ІФНТУНГ (за сумісництвом). 

Автор та співавтор 50 публікацій. Працює над питаннями математичного моделювання в технічних системах.