Мельник Андрій Васильович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Отримав базову освіту у Військовому інституті Національного університету «Львівська політехніка».

Працював на посадах наукового співробітника науково-дослідної лабораторії, викладача, доцента кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, доцента кафедри туризму, заступника декана з навчальної роботи, заступника декана з наукової роботи факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет». За час роботи на посаді заступника декана долучився до створення та розбудови факультету туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету.

З вересня 2019 року працює на посаді доцента кафедри туризму в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за основним місцем роботи.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 20.02.04 – Військова географія та отримав науковий ступінь кандидата географічних наук.

У 2010 році присвоєно вчене звання старший науковий співробітник кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

У 2016 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

З 2007 р. – член Українського Географічного Товариства

З 2008 р. – член Українського Геодезичного Товариства

З 2016 р. – член Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Автор понад 80 наукових публікацій, серед яких 30 опубліковані у фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у виданні, включеному до наукометричної бази даних Scopus, 3 монографій.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6906-6396

ResearcherID: G-9711-2019

https://scholar.google.com/citations?user=SdVsdSMAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Melnyk3

 

Belonging Department: