Мацюк Кароліна Володимирівна

Українська

Секретар загального відділу - працівник, який здійснює реєстрацію та відправлення вихідної кореспонденції, науково-технічних фахових видань університету, веде облік використаних марок, оформляє справи для зберігання в загальному відділі університету.

Основним завданням секретаря загального відділу - це ведення реєстрації та відправлення вихідної кореспонденції, науково-технічних фахових видань університету, ведення обліку використаних марок.

 

Для виконання зазначених завдань секретар зобов’язаний:

 • реєструвати вихідну кореспонденцію на картках;
 • перевіряти правильність оформлення вихідних документів;
 • надавати рекомендації по оформленню вихідних документів;
 • вчасно переносити резолюцію з листа-відповіді на картку вихідного листа-запиту, а документ передавати виконавцю;
 • формувати справи згідно з номенклатурою справ для зберігання в загальному відділі університету;
 • здійснювати оперативний пошук документів;
 • звіряти один раз в тиждень картотеку вихідної кореспонденції;
 • вести журнали обліку використаних марок, реєстрації авторефератів, запису інформаційних листів та повідомлень згідно номенклатури справ загального відділу;
 • здійснювати комп’ютерний набір документів, створених у загальному відділі;
 • перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються начальнику загального відділу на підпис, забезпечувати якісне їх редагування;
 • складати за дорученням начальника загального відділу листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів;
 • вести реєстраційно-контрольну картотеку;
 • друкувати за вказівкою начальника загального відділу службові матеріали, необхідні для його роботи, або вводити поточну інформацію в банк даних;
 • не допускати розголошування конфіденційної інформації.
Belonging Department: