Мацькевич Олеся Юріївна

Українська
Посада: 
Дисципліни, які викладає Ситуаційний менеджмент, управління маркетинговою діяльністю, менеджмент і адміністрування (управління персоналом), менеджмент і підприємництво, інфраструктура товарного ринку, зовнішньоекономічна діяльність.
Сфера наукових інтересів Управління людським капіталом, інноваційні методи розвитку персоналу, маркетинговий менеджмент.
Основні праці
  1. Мацькевич О. Ю. Управління людським капіталом підприємства з позиції інтегрованого підходу: сутність та складові елементи. Регіональна економіка та управління. 2019. № 2. (24). С. 18–25.
  2. Мацькевич О. Ю. Формування підсистеми управління людським капіталом підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2019. № 2 (20). С. 112– 122.
  3. Мацькевич О. Ю. До питання ідентифікації критеріїв оцінки ефективності підсистеми управління людським капіталом підприємства. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11-12 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. С. 197–200.
  4. Мацькевич О. Ю. Про підвищення ролі управління людським капіталом в системі стратегічного розвитку промислового підприємства. Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.). Ужгород, 2018. С. 57–60.
  5. Мацькевич О. Ю., Мажак А. П. Позиціонування як елемент системи управління брендингом міста (на прикладі м. Івано-Франківська). Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 травня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 54–57.
Email reg@nung.edu.ua