Мартинюк Ростислав Тарасович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Кафедральна робота: секретар Державної екзаменаційної комісії.

Напрями наукових досліджень: підвищення ефективності експлуатації трубопровідних систем та оцінка їх технічного стану.

Дисципліни: 1 Трубопровідні будівельні матеріали.

                   2 Монтажні роботи на трубопроводах.

                    3 Організація спорудження газонафтопроводів.

Навчально-методичні видання:

1. Мартинюк Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012 –  358 с. ISBN 978-966-694-170-4.

2. Мартинюк Т. А., Чернова О. Т., Мартинюк Р. Т. Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012 – 286 с. ISBN 978-966-694-170-4.

3. Мартинюк Р. Т., Чернова О. Т., Мартинюк Т. А., Спорудження насосних та компресорних станцій: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 – 238 с. ISSN I/II-7207.

4. Мартинюк Р. Т. Трубопровідні будівельні матеріали: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 68 с.

5. Мартинюк Р. Т., Мартинюк Т. А. Контроль якості будівництва трубопроводів: практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 74 с.

6. Мартинюк Р. Т. Трубопровідно-будівельні матеріали: практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 61 с.

7. Чернова О. Т., Мартинюк Р. Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011 – 62 с.

8. Мартинюк Р. Т. Монтажні роботи на трубопроводах: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 42 с.

9. Мартинюк Р. Т. Контроль якості монтажних робіт: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 42 с.

 

Публікації:

1. Шляхи покращення надійності магістральних трубопроводів – 2006 [Текст] : V Международной научно-технической конференции «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов», [Шарм-Ель-Шейх, Египет], 3-10 декабря 2006р.. – Хмельницкий: ХНУ, 2006.

2. Проблемы контроля качества строительства – 2006 [Текст] : Международная  научно-техическая конференция «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта», [Новополоцк, Бєларусь], 7-9 июня 2006 г. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2006.

3. Оптимізація якості спорудження та ремонту трубопроводів / Р. Т.Мартинюк, В. Я. Грудз, О. Т. Чернова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 2006. – № 2. – С. 81-85.

4. Критерії якості будівництва магістрального трубопроводу та надійність його експлуатації / Р. Т. Мартинюк, В. Я. Грудз, А. З. Багнюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 2006. – № 4.– С. 100-103.

5. Оцінка зміни якості функціонування газопроводу в процесі його експлуатації / Р. Т. Мартинюк, В. Я Грудз, А. З. Багнюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 2007. – № 1.– С. 74-77.

6. Зависимость качества сварочных соединений от подготовки сварочных материалов – 2007 [Текст] : Международная конференция «Современные достижения в науке и образовании», [Натания, Израиль], 9-17 сентября 2007. – Хмельницкий: ХНУ, 2007.

7. Контроль качества нанесения термоусадочних муфт. Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта [Текст] : Материалы VI международной научно-технической конференции, Новополоцк. – 2007.

8. Моніторинг технічного стану підводних переходів магістральних нафтопроводів – 2007 [Текст] : Матеріали науково-практичичної конференції «Организация неразрушающего контроля качества продукции в промышленности», [Шарм-Ель-Шейх, Египет], 22-29 квітня 2007р.– Шарм-Ель-Шейх, 2007.

9. Контроль за якістю зварювально-монтажних робіт у процесі спорудження магістральних трубопроводів / Р.Т.Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 2008. № 4. – С. 119-120.

10. Захист від корозії внутрішньої поверхні сталевих резервуарів епоксидно-бакелітовими композиціями / Р.Т.Мартинюк, О.Т.Чернова, Т.А.Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 2008. №2. – С. 100-102.

11. Технічне обстеження сталевих резервуарів – 2008 [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції «Организация неразрушающего контроля качества продукции в промышленности», [Таба, Єгипет], 18-25 квітня 2008р. – Таба, Єгипет : 2008.

12. Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей           / Р.Т.Мартинюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № 1. – С. 111-113.

13. Основні критерії якості спорудження магістральних трубопроводів / Р.Т.Мартинюк, В.Я.Грудз, О.Т.Чернова, Т.А.Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових свердловин. – 2010. №2. С. 117-121.

14. Моделі формування якості / Р.Т Мартинюк, О.Т. Чернова, Т.А. Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових свердловин 2010 – Т.3, №36. – 2010.

15. Принцип функціонування трубопровідної системи. [Текст] : Сборник трудов VІ международной конференции «Соременные достижения в науке и образовании», [Будва, Чорногория], 11-18 сентября 2010 г. – Будва, Чорногория : 2010. – С. 152-156.

16. Статистичні методи контролю якості продукції. «Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовки кадрів галузі» [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції  «Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовки кадрів галузі», [Івано-Франківськ], 2-3 вересня     2010 р. Івано-Франківськ : 2010. – С. 56-57.

17. Шляхи покращення надійності магістральних трубопроводів. – 2009. [Текст] : Сборник трудов международной научной конференции «Наука и образование», [Коломбо, Шри-Ланка], 12-22 лютого 2010. – Коломбо, Шри-Ланка : 2010. – С. 23-25.

18. Визначення характеристик циклічної тріщиностійкості трубної сталі та її зварного з’єднання / Р.Т.Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011.№11 – С. 83-86.

19. Експериментальні дослідження структури зварного шва в магнітному полі. [Текст] : Сборник трудов международного научно-методического семинара «Наука и образование», [Рим, Италия]. 16-23 апреля 2011г. Рим, Италия. : 2010  – С. 34-38.

20. Перспективи підготовки спеціалістів з проектування, конструювання і розрахунку елементів конструкцій нафтогазопроводів. [Текст] : Всеукраїнська науково-методична конференція «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих навчальних закладів України», [Івано-Франківськ], 30 травня-1 червня 2011 р. Івано-Франківськ : 2011.

21. Дослідження тренду втомної міцності з метою оцінки залишкового ресурсу нафтопроводу Одеса-Броди» / Р.Т.Мартинюк, Т.І.Твердушко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – №2. – С 40-43.

22. Вплив форми зварного шва на механічні характеристики [Текст] : Сборник трудов международного научно-методического семинара [Дубаї, ОАЕ], 13- 30 декабря 2011 г. Дубаї, ОАЕ. : 2011. – С. 12-16.

23. Дослідження впливу температурного режиму газопроводів на енергоефективність транспортування газу / Я. В.Грудз, Н. Я.Дрінь, Р. Б.Стасюк, В. Д.Шологон, Р. Т.Мартинюк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. – 2011. –№2. – С. 48-56.

24. Дослідження міцності нафтопроводу «Одеса-Броди» з метою визначення залишкового ресурсу [Текст] : Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов V Международной конференции. [Нетанія, Ізраїль], 27 вересня-4 жовтня 2011р. Нетанія, Ізраїль : 2011.

25. Застосування катодних станцій з вітровими двигунами. [Текст] : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу» [Івано-Франківськ], 15-18 травня 2012 р. Івано-Франківськ : 2012. – С. 219-221.

26. Мартинюк Р.Т. Вплив консервації на експлуатаційну надійність нафтопроводу / Мартинюк Р. Т., . Присліпська Г. М., Мартинюк О. Р //  Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спец. випуск 9. – 2012. – С 699-703.

 

Ростислав Тарасович народився 1968 р. в м. Івано-Франківськ. У 1994 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу і отримав спеціальність інженера-механіка. З 1994 до 2004 року працював виконробом на будівництві та ремонті нафтогазопроводів. З 2004 року Ростислав Тарасович працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ.

У 2010 році Мартинюк Р. Т. захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив якості спорудження нафтопроводів на їх експлуатаційну надійність”. В 2012 році Ростиславу Тарасовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ.