Малик Галина Дмитрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Малик Галина Дмитрівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук. У 2001 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка  захистила кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

Основні праці

 

1. Малик Г. Д. Аналітико-синтетична обробка науково-технічної інформації як компонент професійної діяльності.  / Малик Г. Д. // Міжнародна конференція «Формування науково-освітньої політики» 28 лютого 2015 року м. Київ. – С. 73-77.

 

2. Малик Г. Д. Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача [Електронний ресурс] / Г. Д. Малик // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 70-77. - Режим доступу: 

3. Малик Г. Д. Особливості вживання артикля в англомовному антропонімічному просторі / Г. Д. Малик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 344-359.  
4. Малик Г. Д. Термінологічні особливості міжнародного нафтогазового стандарту / Малик Г. Д., Осадчук В. В. // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 23–28.   
5. Малик Г. Д. Комунікативний потенціал рекламного слогана як інструменту формування професійної компетентності майбутнього перекладача / Малик Г. Д., Королюк У. В. – Вчені  записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологічні науки. Соціальні комунікації. – 2018. – 29 (68) № 4. – С.94-104.   
6. Мацьків Р. Т. Економічна теорія : навчальний посібник / Мацьків Р. Т., Топольницька Т. Б., Боднарук І. Р., Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 118 с. ISBN 978-966-694-330-2   
7. Малик Г. Д. Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях (рівень Intermediate Plus). У 2 ч. Ч 1. Довідник / Малик Г. Д. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – 486 с. – ISBN 978-966-286-148-8   
8. Малик Г. Д. Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях (рівень Intermediate Plus). У 2 ч. Ч 2. Практикум / Малик Г. Д. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – 463 с. – ISBN 978-966-286-149-5  
9. Kryzhanivskyi Ye. I. Large deformations of the casing string under its own weight in the curvilinear well / Kryzhanivskyi Ye. I., Paliichuk I. I., Malyk H.D. // Naukovyi Visnyk NHU. – № 6. – 2018. – Р. 72-79.   
10. Paliichuk I. I. Deformation of the long casing string on centralizers in the process of its installation in a horizontal well / Paliichuk I. I., Nezamay B. S., Malyk H.D. // Naukovyi Visnyk NHU. – 2019. – № 5. – P. 47-54.