Мазур Тетяна Михайлівна

Українська
Посада: 
 • асистент кафедри загальної та прикладної фізики

Закінчла фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1995 р.  Працює в університеті з 2011 року.

Найважливіші наукові та методичні публікації:

 • T.M. Mazur, V.P. Makhniy, , V.V. Prokopiv, M.М. Slyotov Thermal annealing effect on optical properties of the cadmiun telluride films// Journal of Nano- and Electronic Physics / Vol.9  No5 , – 05047-1 - 05047-3    (2017) (Scopus)
 • Прокопів В.В. Сонячний термоелектричний генератор / В.В. Прокопів, Л.І. Никируй, О.М. Возняк, Б.С. Дзундза, І.В. Горічок, Я.С. Яворський,

 • О.М. Матківський, Т.М. Мазур // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т. 18, №3. – С. 372-376
 • Прокопів В.В., Межиловська Л.Й, Мазур М.П., Мазур Т.М. Точкові дефекти та термоелектричні властивості плюмбум телуриду, легованого сріблом // Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ, Україна.
 • Mazur T.M., Makhniy V.P., Prokopiv V.V., Slyotov M.M. Effect of Thermal Annealing of the Optical Properties of Thin Films of Cadmium Telluride // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017).
 • Prokopiv V.V., Horichok I.V., Turovska L.V., Mazur T.M. Point Defects of Silver Doped Lead Telluride // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017).
 • ProkopivV.V Point Defects of Silver Doped Lead Telluride / V.V.Prokopiv, I.V. Horichok., L.V. Turovska, T.M. Mazur // XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films (ICPTTF-XVI). – May 15-20, 2017. – Ivano-Frankivsk. – pp. 169.
 • ProkopivV.V . Effect of Thermal Annealing on the Optical Properties of Thin Films of Cadmium Telluride/ T.M. Mazur, V.P. Makhniy , V.V.Prokopiv, M.M.Slyotov // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 125
 • Б. Я. Депутат, В.В. Угорчук, Т.М. Мазур,Я.Р. Шкварла,Ю.С. Кайкан, М.І. Гасюк Вплив заміщення алюмінієм на питому провідність літій-залізної шпінелі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка — 2012» / XІV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених. – Черкаси: Брама-України, 2012. – С. 116-118.

 • B.J. Deputat, L.S. Kaykan, V.V. Ugorchuk, T.O. Kritsak, T.M. Mazur. Investigation of temperature-frequency dependences of electronic conductivity of solid solutions of Li2O-Fe2O3-Al2O3 by the method of electric impedance // International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XIV – Ivanо-Frankivsk – 2013, pp, 536-537