ЛУКОМСЬКА Галина Володимирівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Доцент кафедри  архітектури та містобудування, кандидат архітектури

Дата народження: 22.03.1986 р.

Освіта:

В 2013 р. закінчила навчання в аспірантурі НУ “Львівська політехніка“, захистила кандидатську дисертацію та здобула вчений ступінь кандидата архітектури;

В 2009 р. отримала диплом магістра архітектури в НУ “Львівська політехніка“.

Професійний досвід:

З 2013 року до даного часу працює викладачем, доцентом  кафедри «Архітектури та містобудування» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Навчальна діяльність. Викладає дисципліни:

 • Конструкції будівель та споруд 
 • Архітектурне проектування житла малої поверховості
 • Архітектурна екологія
 • Практикум з архітектурного проектування 
 • історія сучасної архітектури
 • концептуальні проблеми сучасної архітектури

Наукова діяльність:

 • Кандидатська дисертація на тему: «Формування архітектурно-планувальних вирішень водно-оздоровчих закладів”
 • Є автором більше 10 наукових публікацій:
 • 1. Лукомська Г.В. Данчак І.О. Формування архітектури СПА-центрів (Еволюція розвитку) / І.О. Данчак, Г.В Лукомська // Науковий вісник будівництва – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. Випуск № 57. – С. 26-35.
 •  2. Лукомська Г.В. Архітектура СПА-центрів в структурі міського середовища / Г.В. Лукомська // Науково-технічний збірник: Проблеми розвитку міського середовища – Київ: Національний авіаційний університет, 2011. Випуск №5-6. – С. 137-143.
 • 3. Данчак І.О. Лукомська Г.В. Функціонально-планувальні принципи організації простору СПАзакладів / І.О. Данчак, Г.В. Лукомська // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства – Одесса: Архитектурный институт ОГАСА, 2013. Выпуск № 11-12. – С. 206-210.
 • 4. Лукомська З.В. Лукомська Г.В. Інвентаризація цінної історичної забудови – перший крок до її збереження / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології – Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва Національної Академії наук України, 2013. Випуск № 9. – C. 28-31.
 • 5. Лукомська Г.В. Лукомська З.В. Особливості пристосування цінних історичних палацових комплексів (на прикладі палацу Потоцьких XVII – XVIII ст. у Івано-Франківську) / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // Архітектурний вісник КНУБА – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2014. Випус № 3.– С. 32-42.
 • 6. Lukomska Z., Lukomska H. Transformacja funkcji – nowe życie zabytku / Z. Lukomska, H. Lukomska // Uzasadnienie wyboru funkcji, do której można przystosować zabytek architektury, Architectus: pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2015. № 1(41). – S. 21–30.
 • 7. Lukomska Z., Polishchuk L., Lukomska H. Role of architectural theories in transformation of the historic environment / Z. Lukomska, L. Polishchuk, H. Lukomska // Architecture confrontation with the past: Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw university of Technology – Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014, – P.131–145. ISBN 978- 83-65071-00-2
 • 8. Lukomska, Z., Polishchuk, L., Lukomska, H. (2015), "Disclosure of the value of  urban  heritage  in  Western  Ukraine  as  a  way  to  its  preservation",  Technical  Transactions.  Architecture,  Iss.  7-A  (10),  Wydawnictwo  Politechniki  Krakowskiej, ss. 39-50.
 •  Матеріали конференцій:
 • 9. Лукомська Г.В. Базовий модуль функціональної структури СПА / Г.В. Лукомська // 4th International Academic Conference of Young Scientists "Geodesy, Architecture and Construction" - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2011. – 20 С. 16-17.
 • 10. Лукомська Г.В. СПА-курорти / Г.В. Лукомська // Матеріали всеукраїнської наково-практичної конференції «Туризмознавство: наукові та практичні аспекти» – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011. – С. 148-151.
 • 11. Данчак И.О. Функционально-планировочые принципы организации пространства СПА-учреждений / И.О. Данчак, Г.В. Лукомская // Материалы XVI международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновация в современном мире» - Москва, 2013. Выпуск № 8(16). – С. 114-119.
 • 12. Lukomska H. The main factors forming SPA-architecture / H. Lukomska, // 5th International Academic Conference of Young Scientists «Geodesy, Architecture and Construction» - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2013. – P. 46-47.
 • 13. Lukomska,  Z.,  Lukomska,  H.  (2013),  "Inventory  of  Valuable  Historical Recreational  Facilities  of  Hytsulland",  Geodesy,  Architecture  &Construction. Proceedings  of  the  5th  International  Conference  of  Young  Scientists  GAC, Видавництво Львівської політехніки, Львів, pp. 28-31.