Лагойда Андрій Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2


Науковий напрямок:

Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки


Публікації:

1. Когуч Я.Р. Розроблення алгоритму програми-інтерфейсу для автоматизованої системи контролю технічного стану магістральних газопроводів / Я.Р.Когуч, Я.В.Куровець, А.І.Лагойда // Анотації доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи" 20-23 жовтня 2009 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - С. 90.

2. Когуч Я.Р. Алгоритм програми-інтерфейсу автоматизованої системи контролю газорозподільних станцій магістральних газопроводів / Я.Р.Когуч, Я.В.Куровець, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - № 2(11). - С. 35-39.

3. Когуч Я.Р. Автоматизація процесу буріння нафтових і газових свердловин з використанням системи ДМРС / Я.Р.Когуч, Н.В.Сабат, А.І.Лагойда // Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України" 16-18 листопада 2010 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - С. 82-85.

4. Моделювання системи автоматичного керування дуговим зварюванням / Я.Р.Когуч, Л.М.Заміховський, Р.М.Матвієнко, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - № 1(12). - С. 64-69.

5. Петеш М.О. Оцінювання статистичних характеристик сигналу акустичного давача, встановленого на газоперекачувальному агрегаті / М.О.Петеш, Я.В.Рудавський, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - № 2(13). - С. 70-76.

6. Семенцова А.О. Аналіз динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами за умов дії факторів невизначеності / А.О.Семенцова, Я.А.Ужелин, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - № 1(14). - С. 76-84.

7. Куровець Я.В. Прогнозування очікуваних концентрацій аерозолей у повітрі робочої зони компресорних станцій магістральних газопроводів при зварювальних процесах / Я.В.Куровець, Я.М. Семчук, А.І.Лагойда // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Безпека об’єктів нафтогазового комплексу" 5-7 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - С. 35-37.

8. Сабат Н.В. Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин / Н.В.Сабат, А.І.Лагойда, О.В.Гутак //  Анотації доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика-2011" 10-14 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - С. 67.

9. Розроблення динамічної інформаційної моделі буримості гірських порід в умовах дрейфу / Ю.Б. Головата, О.В. Гутак, А.І. Лагойда, Н.В. Сабат, Г.Н. Семенцов // Сборник научных трудов SWorld. – 2011. – № 4. – С. 9.

10. Семенцов Г.Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами: навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

11. Сабат Н.В. Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин / Н.В.Сабат, А.І.Лагойда, О.В.Гутак // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - № 2(15). - С. 78-84.

12. Семенцова А.О. Результати аналізу динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами / А.О.Семенцова, Я.А.Ужелин, А.І.Лагойда// Матеріали за VIII международна научна практична конференция "Ключови вьпроси в сьвременната наука - 2012" 17-25 април 2012 г., м. София. - София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. - С. 48-60.

13. Дипломне проектування: метод. вказівки / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, М.І.Когутяк, М.В.Шавранський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

14. Когутяк М.І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації. Ч. 2. Автоматизовані системи керування підприємствами / М.І.Когутяк, А.І.Лагойда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 141 с.

15. Семенцов Г.Н. Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / Г.Н.Семенцов, С.Г.Гіренко, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - № 3(16). - С. 86-95.

16. Борин В.С. Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу / В.С.Борин, А.І.Лагойда // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2012. - № 3(44). - С. 166-176.

17. Семенцов Г.Н. Оптимізація підсистеми автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / Г.Н.Семенцов, С.Г.Гіренко, А.І.Лагойда // Матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика 2012» 26-28 вересня 2012 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. - С. 257-258.

18. Семенцов Г.Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами: лаб. практикум / Г.Н.Семенцов, В.С.Борин, А.І.Лагойда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

19. Когутяк М.І. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації: лаб. практикум / М.І.Когутяк, А.І.Лагойда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 91 с.

20. Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об'єкта керування / А.І.Лагойда, Ю.Є.Бляут, Є.М.Лесів, Г.Н.Семенцов // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - № 2. - С. 72-85.

21. Лагойда А.І. Застосування аналогових та нечітких багатопараметричних регуляторів для керування роботою ГПА / А.І.Лагойда // Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Інтелектуальні технології в системному програмуванні 2013" 18-19 квітня 2013 р., м. Хмельницький. - Хмельницький: 2013. - С. 218-225.

22. Ідентифікація витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів для задач антипомпажного регулювання / Ю.Є.Бляут, Л.І.Давиденко, А.І.Лагойда, Г.Н.Семенцов // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - № 1. - С. 81-90.

23. Лагойда А.І. Модель синтезу багатопараметричного ПІДД2-регулятора для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання /А.І.Лагойда// Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 8-11 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 12-14.

24. Лагойда А.І. Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання / А.І.Лагойда, Г.Н.Семенцов // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика 2013" 7-11 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 70-73.

25. Автоматична ідентифікація витратно-напірних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання / Л.І.Давиденко, А.І.Лагойда, Ю.Є.Бляут, Г.Н.Семенцов // 9 Міжнародна науково-практична конференція "Нафта і газ України-2013" 04-06 вересня 2013 р., м. Яремче. - Київ, 2013. - С. 112-113.

26. Лагойда А.І. Підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання і захисту компресора від помпажу / А.І.Лагойда // 4 та науково-практична конференція студентів і молодих учених "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання" 26-27 листопада 2013 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - С. 95-96.

27. Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату / А.І. Лагойда, Г.Н. Семенцов // Сборник научных трудов SWorld. - 2013. - № 9. - С. 35-45.

28. Семенцов Г.Н. Синтез багатопараметричного регулятора на засадах методів fuzzy logic / Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда // Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції за міжнародною участю "Інформатика та системні науки (ІСН-2014)" 13-15 березня 2014 р., м. Полтава. - Полтава: ПУЕТ, 2014. - С. 277-279.

29. Лагойда А.І. Синтез багатопараметричного регулятора для системи автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом / А.І.Лагойда // Матеріали І міжнародної науково – практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2014" 16-17 квітня 2014 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ», 2014. - С. 25-26.

30. Семенцов Г.Н. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням багатопараметричних регуляторів / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда // Восточно-Европейский журнал передовых технологий . - 2014. - № 4/8(70). - С. 34-39.

31. Когутяк М.І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації: навч. посіб. Ч.1. Програмовані логічні контролери / М.І.Когутяк, А.І.Лагойда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 236 с.

32. Переддипломна практика: метод. вказівки / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, М.І.Когутяк, В.С.Борин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 37 с.

33. Виробнича практика: метод. вказівки / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, М.І.Когутяк, В.С.Борин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 17 с.

34. Лагойда А.І. Використання багатопараметричного регулятора для складних технологічних об’єктів / А.І. Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - № 1(21). - С. 94-100.

35. Лагойда А.І. Метод підвищення швидкодії системи автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом з газотурбінним приводом Д336-2 / А. І. Лагойда // Матеріали XXІ Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика 2014» 23-27 вересня 2014 р., м. Київ. - Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. - С. 128-129.

36. Лагойда А.І. Визначення оптимального перехідного процесу в системі антипомпажного регулювання газоперекачувальним агрегатом / А. І. Лагойда, Г. Н. Семенцов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5/8(71). - С. 26-30.

37. Лагойда А.І. Шуми вимірювань при автоматичному вводі в комп’ютер інформації про процес компримування природного газу / А. І. Лагойда, Г. Н. Семенцов // Международная конференция «Плюрализм и взаимотерпимость как условия эффективного научного поиска» 18 жовтня 2014 р., м. Донецьк. 2014. - С. 12-15.

38. Семенцов Г.Н. Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату / Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда // Нафтогазова галузь України. - Львів: ТзОВ «Компанія Імперіал Груп», 2014. - № 1. - С. 35-37.

39. Лагойда А.І. Застосуванн багатопараметричних регуляторів для керування газоперекачувальним агрегатом / А. І. Лагойда // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 6/4(20). - С. 39-41.

40. Розробка швидкодіючого багатопараметричного керуючого пристрою для антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату / А.І. Лагойда, Г.Н. Семенцов // Сборник научных трудов SWorld. - 2014. - № 4(37). - С. 56-60.

41. Семенцов Г.Н. Синтез оптимального за швидкодією закону керування відцентровим нагнітачем газоперекачувального агрегату / Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда // Технологічні комплекси. - Луцьк: Луцький НТУ, 2014. - № 2(10). - С. 50-55.

42. Lagoyda A.I., Sementsov G.N. DEVELOPMENT OF FAST-ACTING MULTIVARIABLE CONTROLLER FOR ANTI-SURGE CONTROL OF GAS COMPRESSOR UNIT, in SWorld Journal, Vol.J11510 (Scientific world, Ivanovo, 2015) - URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j11510.pdf (date:.11.05.2015.) - Vol. 235  - 44.

43. Семенцов Г.Н. Удосконалення оптимального керування газоперекачувальним агрегатом на основі багатопараметричних регуляторів / Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - № 1(23). - С. 61-68.

44. Семенцов Г.Н. Під-контролер з фазі-блоком (тюнером) автоматичного налаштування коефіцієнтів /Г.Н.Семенцов, А.І.Лагойда// Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості" 6-9 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - С. 26-27.

45. Семенцов Г. Н. Проблема стійкості математичної моделі динаміки відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату з газотурбінним приводом / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда. // Мир науки и иннований. - 2015. - №2(2). Т.2. - С. 39-48.

46. Визначення зв’язку запасу стійкості по амплітуді математичної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату як об’єкта керування зі ступенем підвищення тиску газу / А.І. Лагойда, Г.Н. Семенцов // Научные труды SWorld. - 2016. - № 1(42). Т.2. - С. 22-28.

47. Лагойда А.І. Моделювання системи «відцентровий нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід» як динамічного об’єкта керування; матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, студентів: «Автоматиззація та комп’ютерно-інтегрповані технології – 2016», 20-21 квітня, 2016, НТУ «КПІ» / А.І.Лагойда, Г.Н.Семенцов. – «КПІ», 2016. – С.13-15.

48. Горбійчук М.І. Математичне моделювання явища помпажу у відцентровому нагнітачі природного газу / М.І.Горбійчук, М.І. Когутяк, А.І.Лагойда, Н.В. Ткачешак // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 1(25). - С. 44-48.

49. Семенцов Г. Н. Розробка імітаційної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату з врахуванням байпасу / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда, М. І. Когутяк. // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - №5/2(31). - С. 4-9.

50. Лагойда А.І. Дослідження багатопараметричних та фазі регуляторів на основі розробленої імітаційної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / А.І.Лагойда // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 2(37). - С. 108-118.

51. Golovata Yu. COMPUTER­INTEGRATED TECHNOLOGY FOR THE EARLY DETECTION OF BREACHES IN THE BOREHOLE WALLS STABILITY IN THE DRILLING PROCESS / Yu. Golovata, M. Kohutiak, A. Lagoyda, N. Sabat, G. Sementsov. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - №1/2(85). - С. 48-55.