Кіянюк Олександр Іванович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Закінчив

1. ІФНТУНГ , 1999-2004, Електротехнічні системи електроспоживання .

2. Інститут після дипломної освіти ІФНТУНГ, Нафтогазопроводи та нафтогазосховища

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. інженер І категорії каф. ЕП і ЕО та асистент за сумісництвом – 2004-2007 р.р.

2. асистент каф. ЕП та ЕО – з 2007 р.

3. аспірант з грудня 2012 року - 2015

4. асистент каф. ЕП та ЕО – з 2016 р.

Останні наукові праці:

1. Кіянюк О.І. Експериментальне дослідження енергоефективності електропривідних насосів системи водопостачання басейну / Кіянюк О.І. , Гладь І.В. // Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» №6, м. Вінниця. – 2013. – 74-78 с.
2. Кіянюк О.І.. Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлювальних джерел енергії / Я. В. Бацала, І. В. Гладь,  О. І. Кіянюк // Нафтогазова енергетика. – 2015.-№1.- С.52-60.
3. Кіянюк О.І. Математична модель функціонування системи електропостачання електробура в середовищі віртуального програмування /Михайла, І., Федорів, М., Галущак, І., Гладь, І., & Кіянюк, О. // Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(06-02), 52-56. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-02-021
4. КІянюк О.І. Розробка пристрою контролю енергоефективності відцентрових насосів / , І. В. Гладь, Я. В. Бацала,  О. І. Кіянюк, Курляк П.О.// Modern Engineering and Innovative Technologies, (09-01), 112-117. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-09-01-027

5. І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала "Експериментальне дослідження енергетичних параметрів електротехнічних комплексів із застосуванням технологій віртуальних приладів" ІII Міжнародна
науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 листопада 2014 року
6. . І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, "Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкості" ІII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 листопада 2014 року
7.. І. В. Гладь, О.І. Кіянюк,  «Експериментальне дослідження несиметрії  напруг і струмів приєднання в гуртожитку № 5 ІФНТУНГ», V Міжнародна науково-технічній конференції "Нафтогазова енергетика 2015", 21-24 квітня 2015 р. м. Івано-Франківськ с. 204-206.
8 . І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк, «Дослідження енергетичних показників та електромагнітної сумісності СЕП з сонячними електростанціями», VI Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцьк. ЛНТУ, 2016. c. 238-241.
9  О. І. Кіянюк, І. В. Гладь, Я. В. Бацала, «Діагностування енергетичного стану верстата-гойдалки», Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. друк.8-ої наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 66-67.
10. О.І.Кіянюк ,  М.І. Михайлів, «Підвищення достовірності контролю напруги на затискачах електротехнічних комплексів в промислових умовах»,  XLVIІ Науково-технічна конференції факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького НТУ, м. Вінниця 22.03.2017 – 24.03.2017.
11 Федорів М.Й., Галущак І.Д., Гладь І.В., Кіянюк О.І.. Обґрунтування структури системи електропостачання електробура /Міжнародна науково-практична конференція 16-17 жовтня 2018 //Техніка і технології майбутнього 2018 Німетчина
Більше статей в Google Scholar

Основні методичні праці:

Гладь, І. В. Електричні апарати [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 126 с.

Мікропроцесорні системи керування електроприводом [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, І. І. Яремак, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с.

Гладь, І. В. Зварювальні джерела живлення [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 119 с.

Гладь, І. В. Електричні апарати [Текст] : Лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 54 с. 

Електричні апарати [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 99 с.

Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств [Текст] : лабораторний практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. – 3-те вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 92 с

Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств [Текст] : практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с. 

Більше методичних праць