Кухтар Денис Васильович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Освіта: ІФНТУНГ, Геодезія, 2009р.

Аспірантура: ІФНТУНГ 2010-2014рр.

Робота: асистент кафедри ЗВК з 2012р.

Дисципліни: Геодезичне приладознавство, Електронні геодезичні прилади, Фотограмметрія, Інженерні вишукування, Geology and Geodesy, Математичні методи і моделі в оцінці землі.

Дослідження: Інженерно-геодезичний моніторинг об'єктів нафто-газового комплексу.

Наукова, навчально-методична робота: 15 наукових статтей (в т.ч. закордонні), 2 науково-методичні розробки, патент на корисну модель.

Основні праці:

1. Кухтар Д. Особливості визначення просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів з використанням електронного тахеометра у безрефлекторному режимі / І. Тревого, Є. Ільків, Д. Кухтар //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – №2 (22). – С. 124-128.

2. Кухтар Д. В. Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 6. – С. 6-9.

3. Кухтар Д. В. Особливості виду контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 1. – С. 5-8.

4. Кухтар Д. Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів / Є. Ільків, Д. Кухтар, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – №1 (25). – С. 55-57.

5. Кухтар Д. В. Оптимізація використання плівкових відбивачів для спостереження за деформаціями інженерних споруд / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Вип. 78. – С. 146-148.

6. Кухтар Д. В. Дослідження температурних деформацій надземних трубопроводів методом кореляційного аналізу / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії. – 2013. – №2. – С. 12-15.

7. Кухтар Д. В. Точность геодезических работ для определения вертикальних смещений опор деформированных участков надземных трубопроводов / И.С. Тревого, Е.Ю. Илькив, Д.В. Кухтар //Геодезия и картография. – 2013.– №7.– С.5-7.

8. Кухтар Д. В. Геодезический мониторинг надземных магистральных газопроводов в карпатском регионе / И. С. Тревого, Е. Ю. Илькив, Д. В. Кухтар // Геопрофи. – 2013. – № 2. – С. 46-48.