Кутний Богдан Андрійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Кутний Богдан Андрійович – доцент, кандидат технічних наук, докторант кафедри. Тематика :"Теоретичні основи формування гідратів вуглеводнів". Науковий консультант - Павленко А.М. Дослідження виконуються в лабораторіях кафедри та  лабораторії тепломасообміну Келецької політехніки.   Напрямки наукових досліджень:
- підвищення ефективності систем централізованого та децентралізованого теплопостачання;
- дослідження систем теплового акумулювання енергії в системах вентиляції будівель;
-підвищення ефективності роботи тепло-фотоелектричних колекторів;
-дослідження нестаціонарних теплових процесів в огороджуючих конструкціях будівель і споруд;
-інтенсифікація процесів синтезу газових гідратів. Дослідження дисоціації газових гідратів;
-розробка економічних джерел освітлення на світлодіодах з живленням від сонячних елементів. 

http://kutny-bogdan.narod.ru/   - особистий сайт Кутного Б.А.