Криштопа Людмила Іванівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народилася у м. Волочиськ Хмельницької області. 1989 року закінчила із золотою медаллю середню школу у м. Кременець Тернопільської області. Того ж року вступила до Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальностями математика і фізика. Наступного року паралельно почала навчатися на філологічному факультеті цього ж навчального закладу за спеціальністю англійська мова. 1994 р. одержала вищу освіту одночасно за спеціальностями математика, фізика і англійська мова, одержавши диплом з відзнакою.
Трудовий шлях розпочала 1994 року викладачем математики у фізико-технічному ліцеї при ІФДТУНГ. З 2002 р. по 2005 р. навчалася в аспірантурі ІФНТУНГ, поділяючи думку Лобачевського: «Немає жодної галузі математики, якою б абстрактною вона не була, яка колись не буде застосованою до явищ навколишнього світу». 2005 року у інституті післядипломної освіти ІФНТУНГ здобула ще одну вищу освіту за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів”. З 2005 р. і дотепер працює на кафедрі вищої математики ІФНТУНГ спочатку асистентом, пізніше на посаді доцента, втовкмачуючи студентам, що поняття «у першому наближенні» і «з точністю до першого знаку після коми» за змістом такі ж різні, як плюс і мінус, як злет і приземлення. Кандидат технічних наук з червня 2006 р., коли захистила дисертацію на тему „Навантаження багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок”. Вчене звання доцента одержала 2010 року.
У співпраці зі студентами, призерами студентських математичних наукових конференцій, вийшли друком статті, присвячені застосуванню рядів Фур’є та інтеграла Фур’є у комп’ютерній графіці та діагностиці нафтогазового обладнання. Має 31 публікацію, з них 28 наукового характеру, 2 навчально-методичні праці та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 патенти на винаходи України та 2 патенти на винаходи Росії, брала участь у 8 наукових конференціях.

Перелік наукових праць

 1. Вольченко Д.О. Динаміка взаємодії багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма / Д.О.Вольченко, Л.І.Криштопа, Д.Ю.Журавльов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. - № 1(10). - С.53-56.
 2. Вольченко О.І. Оцінювання теплових втрат гальмівних шківів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок (перша частина) / О.І.Вольченко, Д.О.Вольченко, Л.І.Криштопа // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 1(14). - С. 74-77.
 3. Вольченко О.І. Оцінювання теплових втрат гальмівних шківів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок: (Частина друга) / О.І.Вольченко, Д.О.Вольченко, Л.І.Криштопа // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 2(15). - С.45-49.
 4. Криштопа Л.І., Савчук Я.І. Автоматизація процесу гальмування під час циклу спуску бурильних труб // Нафтогазова енергетика. – 2007. –  № 4(5). с. 51-54.
 5. Криштопа С.І., Криштопа Л.І. Забезпечення паливної економічності дизельних двигунів під час експлуатації бурових установок // Наукові вісті “Галицька академія”. –  2007. –  № 2(12). с. 33-41.
 6. Криштопа Л.І. Ряди Фур’є в комп’ютерній графіці // Прикарпатський вісник НТШ. – 2009. – №1(5). – с. 37-45.
 7. Криштопа С.І. Дослідження надійності турбокомпресорів дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок  при низьких температурах / С.І. Криштопа, Л.І.Криштопа // Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ, 2011. – №1 (13). – С. 237-243.
 8. Криштопа Л. І. Нові методи оптимізації процесів тертя в гальмівних механізмах бурових установок. / Л. І. Криштопа, С. І. Криштопа І. .Б. Прунько, І. М. Богатчук.//  Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2012. - № 1(17). -- с. 210-216.
 9. Криштопа С.І. Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок / С.І.Криштопа, Л.І.Криштопа, С.В.Мисюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2012. – № 1(42). – с. 174-181.
 10. Криштопа Л.І. Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя (частина 1) / Л.І. Криштопа, І.М. Богатчук // Проблеми трибології. -- Хмельницький, 2014. - № 4. - С. 31-36.
 11. Криштопа Л. І. Дослідження газодинаміки у міжконтактному просторі фрикційних поверхонь/ Криштопа Л. І.  //  Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Івано-Франківськ, 2014. -- №1 (25). -- С. 77-88.
 12. Криштопа Л. І. Застосування формул гармонійного аналізу в комп'ютерних науках для підвищення надійності силового приводу бурових установок / Л.І. Криштопа, В.С. Криштопа  //  Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2014. - №2 (37). - С. 120-127. 
 13. Криштопа Л.І. Застосування формул гармонічного аналізу у нафтогазовій промисловості / Л.І.Криштопа, В.С.Криштопа // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - № 3 (52). - 21-29 с.
 14. Криштопа Л.І. Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя (частина 2) / Л.І. Криштопа  //  Проблеми трибології. - Хмельницький, 2015. - № 1. - С. 20-24.
 15. Криштопа Л.І. Вплив газодинаміки у між контактному просторі на міграцію газового середовища ззовні. / Л.І. Криштопа, І.М. Богатчук // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – Хмельницький, 2015. – No 3. – С. 113-117.
 16. Криштопа Л.И. Газодинамика в межконтактном пространстве при деструкции связующего асбополимерного материала / Л.И. Криштопа, И.М Богатчук, И. М. Мыкытий // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – Хмельницький, 2015. – No 4 . – С. 32-36.
 17. Криштопа Л.І. Підвищення зносостійкості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом подачі відпрацьованих газів до між контактного простору
  фрикційних поверхонь. / С.І. Криштопа, Л.Д. Пітулей // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Івано-Франківськ, 2016. – No1 (33). – С. 309-319.
 18. Криштопа Л.І. Експериментальні дослідження метало-полімерних пар тертя з врахуванням трибоелектричних процесів / С.І. Криштопа, І.Б Прунько., В.М. Мельник, М.М. Гнип // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – Хмельницький, 2016. -- Vol.82, № 4 . -- C. 60-66.
 19. Криштопа Л.І. Підвищення довговічності фрикційних вузлів в нафтогазовій галузі / С.І. Криштопа, М.М. Гнип // Прикарпатський вісник НТШ. Число. --  Івано-Франківськ, 2017. -- №1 (37). -- С. 267-276.
 20. Kryshtopa L. Examining the Effect of Triboelectric Phenomena on Wear-Friction Properties of Metal-Polymeric Frictional Couples / S. Kryshtopa, I. Bogatchuk, I. Prunko, V. Melnyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol.  1/5 (85), 2017. --  P. 40-46.
 21. Kryshtopa L. Experimental Research on diesel Engine Working  on a Mixture of diesel Fuel and Fusel Oils / L. Kryshtopa, S. Kryshtopa, V. Melnyk, I. Prunko, B. Dolishnii, Ya. Demianchuk // Transport problems. – Poland, Gliwice, 2017. – Volume 12, Issue 2. – p. 53-63. doi: 10.20858/tp.2016.11.1.1
 22. Kryshtopa L. Main trend of biofuels production in Ukraine / M. Panchuk, S. Kryshtopa, L. Shlapak, L. Kryshtopa, V. Yarovyi, A. Sladkovskyi // Transport Problems. – Poland, Gliwice, 2017. – Volume 12, Issue 4. – p. 95-103. doi: 10.20858/tp.2017.12.4.2
 23. Kryshtopa L. Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels / L. Kryshtopa, M. Panchuk, B. Dolishnii, S. Kryshtopa, M. Hnyp, О. Skalatska // Eastern-european journal of enterprise technologies. –  2018. –  1/10 (91). – Р. 16-22. doi: 10.15587/1729-4061.2018.124045
 24. Криштопа Л.І. Удосконалення процесу гальмування під час циклу спуску колони бурильних труб. / Л.І. Криштопа, Ф.В. Козак, С.А. Лужний // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2(38). – С. 284-291.
 25. Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport / L. Kryshtopa , S. Kryshtopa, A. Kozhevnykov, M. Panchuk . Dnipropetrosk: Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk; 2018  Изд. 3. с. 87-93. DOI: 10.29202/nvngu/2018-3/10.
 26. Підвищення ефективності роботи стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом зниження динамічної і теплової на вантаженостей / Л.І. Криштопа , С.І. Криштопа , Ф.В. Козак , Я.М. Арсенич. Івано-Франківськ. 2018. № 2(46) Прикарпатський вісник НТШ. Число. С. 218-225. 
 27. M. Panchuk, S. Kryshtopa, A. Panchuk, L. Kryshtopa, B. Dolishnii, I. Mandryk, A. Sladkowski, Perspectives for torrefaction technology development and using in Ukraine. International Journal of Energy for a Clean Environment. (USA) 2019. Vol. 20, №. 2.  P. 113–134.
 28. Kryshtopa, S., Panchuk, M., Sladkowski, A, Kryshtopa, L., Klochko, N., Romanyshyn, T, Panchuk, A, Mandryk, I. Efficiency of production of motor biofuels for water and land transport. Nase More, Volume 66, Issue 3, 2019, Pages 6-12
 29. S. Kryshtopa, V. Melnyk,  B. Dolishnii,  V. Korohodskyi,  I. Prunko,  L. Kryshtopa,  I. Zakhara, T. Voitsekhivska, Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil, Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(10). - С. 44-51.
 30. С.І. Криштопа, Л.І. Криштопа, Ф.В. Козак, М. В. Масленніков, Дослідження впливу трибоелектричних явищ на знософрикційні властивості і металополімерних фрикційних пар. Проблеми трибології (Problems of Tribology). – Хмельницький, 2019. – № 2. Volume 92. – С. 25-32
 31. Kryshtopa S., Kryshtopa L., Kozak F., Melnyk V., Dykun T., Tseber, M. Ways of reducing of friction surfaces wearing by using of triboelectric phenomena // Problems of Tribology. – Vol. 25, Iss. 1/95, 2020. – p. 16-25.
 32. Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М. Дослідження показників дизель-компресорного агрегату при його роботі на альтернативному біопаливі. Нафтогазова енергетика 2019. No 2(32). с.88-96.
 33. Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М., Мельник В. М., Дикун Т. В. Дослідження складу і теплоти згорання піролізних газів як палива для конвертованих на газ дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2019. (2). С. 84–94.
 34. Крижанівський Є. І., Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М. Експериментальні дослідження показників дизельного двигуна за умови його роботи на біометанолі. Вісник  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2019. 86, Т.1. С. 90–100.

Перелік методичних праць

 1. Криштопа Л.І., Савчук Я.І., Яцишин В.Д. Диференціальне числення функцій декількох змінних: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: 2008. – 84 с. 
 2. Л.І. Камаєва, Л.І. Криштопа, Т.М. Даляк, С.О. Камаєва, Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення): практикум. – Івано-Франківськ:  Факел, 2009. – 123 с.
 3. Л.І. Камаєва, Л.І. Криштопа, Т.М. Даляк, С.О. Камаєва, Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення): Навчальний посібник / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 114 с. Гриф Міністерства освіти і науки України (лист 1/11-7480 від 6.08.2010 р., підписано до друку 16.09.2010 р.)
 4. Higher Mathematics (Differention of several variables functions): lectures / Y.I.Savchuk, L.M.Shegda, L.I.Kryshtopa, N.O.Shkolna. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 95 c.
 5. Kryshtopa L. I., Shkolna N. O. Higher mathematics (series): lectures. -- Ivano-Frankivs'k, IFNTUOG. -- 2012. -- 115 p.
 6. Диференціальне числення функцій декількох змінних: навчальний посібник / [Я. І. Савчук, А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, Л. М. Шегда];  ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: Голіней, 2013. - 100 с. Посилання на читальню.
 7.  Камаєва Л.І. Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК: метод. вказівки / Л.І.Камаєва, Л.І.Криштопа. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 17 с.
 8. Tyrlych V. V. Higher mathematics (Differential Equations): lectures / V. V. Tyrlych, L. I. Kryshtopa. Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2014. -- 114 p.
 9. Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: lectures / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa, I. Ye. Ovchar, IFNTUOG. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2015. -- 169 p.
 10. Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: practices / Bandura A. I., Kryshtopa L. I., Ovchar I. Ye.  // Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2016. -- 163 p.
 11. Bandura A. I. Higher Mathematics (Differention and Integration of Several Variables Functions): lectures / Bandura A. I., Kryshtopa L. I.  // Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017.  -- 228 p.
 12.  Kryshtopa L.  Higher Mathematics (Differention and Integration of One Variable Functions): lectures.  Kryshtopa L. , Gural I. M. Ivano-Frankivs’k: IFNTUOG, 2017.
  270 p.
 13. Криштопа С.І., Криштопа Л. І. Комп’ютерні системи автомобілів : навч. посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 118 с.
 14. Богатчук І. М., Козак Ф. В., Криштопа Л.І., Прунько І. Б. Організація пасажирських автомобільних перевезень.  Конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 249 с.
 15. І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. Організація пасажирських автомобільних перевезень. Метод. вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 58 с.
 16. B. V. Dolishnii, L. I. Kryshtopa. General course of transport: laboratory workshop. - Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2019. - 37 p.
 17. Бандура А. І., Криштопа Л. І., Куриляк А. І. Чисельні методи: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.