Кравець Олена Ярославівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Освіта: ІФНТУНГ, геодезія, 2001

Аспірантура: ІФНТУНГ, 2001-2004

Вчені ступені: к.т.н., 2006 р., тема «Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті», НУ «Львівська політехніка»; вчене звання доцент – 2008 р.

Робота: ІФНТУНГ, асистент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, 2004-2015 р.

Дисципліни: Інженерні вишукування, Моніторинг та охорона земель, Фінансово-економічна діяльність.

Дослідження: вплив рельєфу на гідрологічні та ерозійні процеси. Використання ЦМР для дослідження теплового режиму територій, розрахунку паводкових стоків, моніторингу та охорони земель.

Наукових праць - 24.

Навчально-методичних праць - 23.

Основні праці:

1. Кравець  О.Я.  Урахування  факторів  рельєфу  підчас  дослідження  ерозійних  процесів. // Науковий  вісник  Івано-Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу. №3/9. – Івано-Франківськ. – 2004. – С. 129-131.

2.  Кравець  О.Я.  Алгоритм  прогнозування  паводочного  стоку. // Екологія  довкілля  та  безпека  життєдіяльності. №1.  – Київ.  – 2005. – С. 33-36.

3. Кравець О.Я., Рудий Р.М. Статистичні дослідження рельєфу. // Сучасні  досягнення  геодезичної  науки  та  виробництва. – Львів: Видавництво  національного  університету  „Львівська  політехніка”. – 2008. – 7 с.

4. Кравець  О.Я., Кравець  Я.С. Визначення теплового режиму і мікроклімату полів на основі цифрових моделей рельєфу. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спец. випуск до ІХ науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець-Подільський. – 2014. – С. 124-126,