Качала Софія Віталіївна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

У 2012 р. завершила навчання в ІФНТУНГ та здобула кваліфікацію спеціаліста з екології та охорони навколишнього середовища. 

У 2012 р.  завершила навчання у Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташица, Краків, Польща, та здобула ступінь магістра інженера у сфері захисту навколишнього середовища. У 2011 р. проходила стажування в університеті LEUPHANA, Люнебург, Німеччина. З 2012 р. аспірант за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека, ІФНТУНГ. 

У 2018 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра)» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. 

Сфера наукових інтересів: підвищення рівня екологічної безпеки водних екосистем, визначення ступенів екологічного ризику в умовах виникнення природно-техногенних небезпек та вдосконалення методів їх прогнозування. Дослідження причин та наслідків формування паводків в басейні ріки Дністер на прикладі верхнього Дністра. Опубліковано 45 наукових праць, з них 11 у фахових виданнях, прийнято участь у 32 конференціях, отримано 2 патенти на корисну модель.

Belonging Department: