Запухляк Василь Богданович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Кафедральна робота: - відповідальний за організацію студентських конференцій;

                                        - відповідальний за організацію держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри. 

Напрями наукових досліджень: - розроблення безпечної та надійної техніки і технології безвогневого врізання в діючий трубопровід;

                                                          - встановлення закономірностей формування теплових полів в стінці трубопроводу.   

Дисципліни: 1 Обслуговування і ремонт газонафтопроводів.

                       2 Обслуговування та ремонт систем газопостачання.

Навчально-методичні видання:

1. Шиян Т. П. Запухляк В. Б. Нафтогазова механіка. Будівельна справа: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 151 с.

2. Шиян Т. П., Запухляк В. Б. Нафтогазова механіка. Будівельна справа: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 107 с.

3. Шиян Т. П., Запухляк В. Б. Будівельна справа: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 98 с.

4. Шиян Т. П., Запухляк В. Б. Нафтогазова механіка. Будівельна справа: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 29 с.

 

Публікації:

1. Грудз В.Я. Дослідження термопружності трубних сталей при місцевому нагріванні трубопроводу / В.Я. Грудз, В.Б. Запухляк // Науковий вісник  ІФНТУНГ. – 2010. – №3(25). – С. 102-105.

2. Запухляк В.Б. Методи безвогневого врізання в діючі трубопроводи / В.Б. Запухляк, Т.П. Шиян, М.Д. Степ’юк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №1(34). – С. 14-19.

3. Запухляк В.Б. Теоретичні дослідження температурних процесів під час приварювання патрубка до діючого трубопроводу / В.Б. Запухляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №3(36). – С. 53-55.

4. Пат. 81332 А Україна, МПК F 16 L 41/00. Пристрій для безвогневого врізування відводу в діючий трубопровід / Грудз В.Я., Запухляк В.Б., Клов А.К. ; заявник і власник патенту ІФНТУНГ. – № а 2006 00802 ; заявл. 30.01.06 ; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21. – 4 с.

5. Спосіб безвогневої врізки в діючі газопроводи : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. (Миколаїв, 2 квіт. 2009 р.). – Миколаїв : НУК ім. адмірала Макарова, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-321-099-5.

6. Математичне моделювання нестаціонарного процесу розповсюдження тепла в стінці трубопроводу викликаного рухомим джерелом : Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених "Техніка і прогресивні технології в нафтогазовій інженерії", Івано-Франківськ, 16-20 верес. 2008р. – Івано-Франківськ, 2008. – 46 с.

7. Проблемы безопасности врезки в действующий трубопровод : Материалы V международной научно-технической конференции “Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта”,  Новополоцк, 07-09 июня 2006 р. – Новополоцк, 2006. – 300 с. –  ISBN 985-418-231-2.

8. Методи безвогневого врізання в діючі трубопроводи : Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи”,  Івано-Франківськ, 20-23 жовтня 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – 160 с.

9. Розподіл температури в стінці діючого трубопроводу під час приварювання до нього патрубка-відводу : Матеріали науково-практичної конференції “Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовки кадрів галузі”, Івано-Франківськ, 02-03 вересня 2010 р. – Івано-Франківськ, 2010. – 68 с.

10. Применение врезки под давлением при ремонте газонефтепроводов : Материалы VI международной учебно-научно-практической конференции “Трубопроводный транспорт”, Уфа, 2010 р. – Уфа, 2010. – 329 с.

11. Шиян Т.П. Вплив тимчасових навантажень від транспортних засобів на трубопровід / Т.П. Шиян, В.Б. Запухляк, Р.М. Говдяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4(37). – С. 89-91.

12. Аналітична характеристика відцентрового нагнітача : Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці” “ІФНТУНГ-40”, Івано-Франківськ, 16-20 квітня 2007 р. – Івано-Франківськ, 2007. – 56 с.

13. Определение предельного сопротивления грунта вертикальному перемещению трубопровода методом последовательного моделирования : Материалы VI международной научно- технической конференции “Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транс-порта”, Новополоцк, 11-14 декабря 2007 р. – Новополоцк, 2007. – 296 с. – ISBN 978-985-418-249-0.

14. Определение напряженного состояния обсадной колоны скважины на подземном хранилище газа при оползневых процесах : Материалы VI международной научно- технической конференции “Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транс-порта”, Новополоцк, 11-14 декабря 2007 р. – Новополоцк, 2007. – 296 с. – ISBN 978-985-418-249-0.

15. Осідання грунту від навантаження фундаменту : Матеріали науково-практичної конференції “Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовки кадрів галузі”, Івано-Франківськ, 02-03 вересня 2010 р. – Івано-Франківськ, 2010. – 68 с.

16. Крепление траншей под трубопроводы : Материалы VI международной учебно-научно-практической конференции “Трубопроводный транспорт”, Уфа, 2010 р. – Уфа, 2010. – 329 с.

17. Проблеми визначення місць несанкціонованих відборів та витоків продукту з діючих трубопроводів : Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Нафтогазова енергетика-2011”, Івано-Франківськ, 10-14 жовтня 2011 р. – Івано-Франківськ, 2011. – 124 с.

18. Определение мест несанкционированных врезок в трубопровод : Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Нафтогазова енергетика-2011”, Івано-Франківськ, 10-14 жовтня 2011 р. – Івано-Франківськ, 2011. – 124 с.

19. Т.П. Шиян, В.Б. Запухляк. Нагрузка на трубопроводы от транспортных средств.           Материалы VII международной научно-технической конференции “Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта”. – Новополоцк. – 2011. – С. 56.

20. В.Б. Запухляк, А.С. Цибенко, Н.М. Запухляк, С.В. Шургот. Підвищення якості очистки газопроводів. Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу”. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 75.

21. В.Б. Запухляк, І.Д. Зеленчук, Я.Б. Сторож. Перспективи автоматизованого газового пожежогасіння на КС. Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу”. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 76.

22. В.Б. Запухляк, А.В. Струк, Т.Р. Шиптур. Розробка пристрою для очистки газопроводів. Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу”. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 121.

23. В.Я. Грудз, Т.П. Шиян, В.Б. Запухляк. Влияния поперечных перемещений надземных участков на напряженное состояние газопроводов, эксплуатируемых в горных условиях.  Материалы VII международной учебно-научно-практической конференции “Трубопроводный транспорт - 2012”. – Уфа. – 2012. – С. 331.

24. В.Б. Запухляк, А.С. Цыбенко, И.Д. Зеленчук, И.И. Лукашевыч. Концепция экономии природного газа на КС.  Материалы VII международной учебно-научно-практической конференции “Трубопроводный транспорт - 2012”. – Уфа. – 2012. – С. 366.

25. Запухляк В.Б. Проблеми і перспективи визначення витоків із трубопроводів / В.Б. Запухляк,  Н.М. Запухляк, О.М. Марчук, І.І. Лукашевич // Науковий вісник  ІФНТУНГ. – 2012. – №2(32). – С. 185-188.