Гринішак Микола Ярославович

Українська
Посада: 

   Гринішак Микола Ярославович - асистент кафедри геодезії та землеустрою.

   Народився 20 квітня 1986 р. в м. Надвірна Івано-Франківської обл.

   У 2003 р. закінчив Надвірнянський фізико-математичних ліцей та вступив до ІФНТУНГ на інженерно-екологічний факультет, закінчивши який у 2008 р. здобув вищу освіту за спеціальністю «Геодезія»,  та здобув кваліфікацію інженер-геодезист.

   У 2009 р. закінчив ІФНТУНГ, отримавши диплом спеціаліста за спеціальністю «Видобування нафти і газу».

   Є автором 15 публікацій в наукометричних та профільних вітчизняних і закордонних виданнях. Учасник міжнародних науково-технічних конференцій в Україні та за кордоном. Наукова діяльність пов'язана з дослідженням висотних геодезичних мереж з метою пошуку в них неякісних вимірів та підвищення точності одержаних результатів.

   З 2008 р. займається науково-практичною діяльністю, пов'язаною з геодезичними спостереженнями на АЕС України, моніторингом динаміки деформаційних процесів техногенно небезпечних територій, геодезичним супроводом будівництва інженерних споруд.

   Співавтор патенту на винахід №109673 «Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій».

   Проводить лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Основи інженерної геодезії», «Інженерна геодезія», «Геодезія в дорожньому будівництві» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також дисциплін  «Геологія і геодезія» та «Геодезія» для студентів спеціальностей  «Видобування нафти і газу», «Буріння нафтових і газових свердловин», «Газонафтопроводи та газонафтосховища», «Обладнання нафтових і газових промислів» денної, заочної та дистанційної форм навчання.