Величкович Андрій Семенович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
Член редакційної колегії всеукраїнського науково-технічного журналу "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ"
та науково-технічного журналу "Journal of Hydrocarbon Power Engineering".

Основні напрямки наукової діяльності:
– розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів;
– механіко-математичне моделювання контактної взаємодії розімкнутих оболонок з пружними тілами;
– вибрані задачі механіки стержнів;
– проектування бурових амортизаторів і амортизаторів для вібромайданчиків та ударно-вібраційних площадок.

Загалом опублікував 80 наукових праць, серед них 3 монографії, 2 навчальні посібники та 11 патентів на винахід.
Основні опубліковані результати наукової діяльності можна переглянути тут:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602338572 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=F7l-vZoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

e-mail: a_velychkovych@ukr.net