ВАСЬКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

 

        Народився 28 листопада 1970 року в місті Івано-Франківську. У  1993 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу і працював у науково-дослідному секторі при інституті, а з січня 1994 року -  інженером кафедри розробки та експлуатації нафтових та газових родовищ. Після закінчення аспірантури працював інженером кафедри буріння нафтових і газових свердловин, а згодом – асистентом цієї ж кафедри.
       Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін "Технологія буріння нафтових і газових свердловин" та "Буріння похило-скерованих свердловин", “Ускладнення та аварії при бурінні свердловин”, “Нафтогазова механіка”, “Основи наукових досліджень”.
       Напрямки наукових досліджень Андрія Івановича пов'язані із вивченням впливу анізотропії гірських порід на викривлення свердловини і розробкою заходів для управління траєкторією буріння. За результатами досліджень опублікував 25 наукових праць.