Василишин Ярослав Васильович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 

Василишин Ярослав Васильович – кандидат технічних наук, професор кафедри.

Загальна інформація

У 1972 р. закінчив механічний факультет Івано–Франківського інституту нафти і газу (тепер – ІФНТУНГ) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і почав працювати у студентському проектно-конструкторському бюро.

У 1978 р. був зарахований асистентом кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки. Упродовж 1981–1984 рр. навчався в аспірантурі Київського інженерно-будівельного інституту (тепер – КНУБА). У січні 1985 р. отримав вчене звання кандидата технічних наук, захистивши дисертацію за спеціальністю «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Після закінчення аспірантури працював асистентом інституту нафти і газу, а з 1989 р. — доцентом кафедри інженерної та комп’ютерної графіки. З 1994 до 2004 р. обіймав посаду декана факультету довузівської підготовки, а з 2004 р. — декана факультету архітектури туристичних комплексів та завідувача кафедри архітектурного проектування. У 2009–2014 рр. керував кафедрою основ архітектури. З 2015 року до вересня 2018 року – директор Інституту архітектури, будівництва і туризму.

Автор п’яти авторських свідоцтв, більше 100 наукових та науково-методичних праць, серед них: чотири навчальних посібники з грифом МОН України; курси лекцій та практикуми з предметів, що читаються на кафедрі; російсько-українські словники-довідники з інженерної, комп’ютерної графіки, архітектури та дизайну; підручник з креслення (у трьох частинах) для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій.

Я. В. Василишин є членом Спілки дизайнерів України з 1999 р.

Навчальна робота. Викладає курси:

Нарисна геометрія

Конструкції будівель і споруд

Наукова робота

Основний напрям наукової та науково-методичної діяльності – графоаналітичне моделювання породоруйнівних поверхонь бурових доліт для їх автоматизованого проектування; встановлення єдиної термінології в царині нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, архітектури, дизайну