Біліщук Віктор Борисович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Закінчив в 2005 році Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю „Прилади та системи неруйнівного контролю”. Кандидатську дисертацію на тему “Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин” захистив у 2011р.

На даний час проводить заняття з таких дисциплін:

1) електроніка;

2) конструювання електровимірювальних приладів;

3) використання персональних комп'ютерів в неруйнівному контролі та технічній діагностиці;

4) науково-дослідна робота студентів.

Напрямок наукової діяльності — методи та засоби для вимірювання поверхневих властивостей рідин та твердих тіл.

Список профільних праць

1. Кісіль І.С. Використання регресійної методики для визначення поверхневого натягу рідин / І.С. Кісіль, Р.Т. Боднар, В.Б. Біліщук, Б.В. Костів, О.Б. Барна // Методи та прилади контролю якості. - 2012. – № 28. – С. 91-99.

2. Кісіль І. С. Device for investigation of dynamic surface tension aqueous surfactant solutions / І. С. Кісіль, Ю. М.Кучірка, О. Б. Барна, В. Б. Біліщук// Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska,  №2, 2014 р.                                 

3. Біліщук В. Б. Методика аналізу цифрових зображень для визначення координат точок контуру фіксованої обертової краплі в міжфазній тензіометрії / В. Б. Біліщук, Б. В. Костів, Р. Т. Боднар // Методи та прилади контролю якості, м. Івано-Франківськ, № 33, 2014,с. 59-65.

4. Біліщук В. Б. Застосування зразкових зображень для аналізу цифрових зображень фіксованих обертових крапель. / В. Б. Біліщук //Методи та прилади контролю якості, м. Івано-Франківськ, №  2(35), 2015, с.  48-53.