Бортняк Олена Михайлівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 
E-mail: bortnyak@nung.edu.ua

Сфера наукової діяльності

Дослідження пов’язані з оцінкою та прогнозуванням забруднення повітряного середовища викидами промислових підприємств нафтогазового комплексу з метою формулювання екологічних вимог до технологічних процесів і обладнання виробничих об’єктів та обґрунтування впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного заощадження енергетичних ресурсів країни, а також зниження рівня техногенного навантаження на довкілля.