Борецька Ірина Ігорівна

Українська

Головна функція інспектора загального відділу — забезпечення своєчасного і якісного контролю за виконанням документів.

Інспектор здійснює свою діяльність відповідно до завдань та функцій загального відділу, у тому числі зобов’язаний:

  • здійснювати контроль за станом документів, своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях архівної частини умов, необхідних для забезпечення зберігання документів;
  • перевіряти правильність формування і оформлення документів під час передавання їх до архівної частини;
  • спільно з архіваріусом вести роботу зі створення довідково-інформаційної бази документів, забезпечувати зручний та швидкий їх пошук;
  • вживати потрібних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів;
  • визначати причини несвоєчасного виконання доручень, інформувати начальника загального відділу про стан їх виконання;
  • брати участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення діловодства в університеті, розробці заходів з раціоналізації документообігу.
Belonging Department: