Берлоус Марія Володимирівна

Українська
Посада: 
Дисципліни, які викладає: Менеджмент в нафтогазовій галузі, державне та регіональне, управління локальним розвитком
Сфера наукових інтересів: Управління людськими ресурсами, ревіталізація.
Основні праці:
  1. Берлоус М. В. Ревіталізація підприємств нафтогазового комплексу України в умовах Третього енергетичного пакету. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2 (35). С. 144–149.

  2. Берлоус М. В. Економічна ревіталізація як шлях розвитку підприємств НГК. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 р.). Івано-Франківськ, 2016. С. 106–108.

  3. Берлоус М. В. Дефініція «ревіталізація». Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного співробітництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23-24 червня 2017 р.) Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. С. 25–27.

  4. Берлоус М.В., Перелома С. В., Буланцов В. С. Ревіталізація як метод превентивного управління на підприємствах НГК у зв’язку з приєднанням України до Енергетичного Співтовариства. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 135–137.

  5. Берлоус М. В. Види ревіталізації як шлях оптимізації людського капіталу підприємств НГК С. Світ економічної науки. Випуск 3 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. економ. спрямування. (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 24–26.

  6. Бероус М. В. Анбандлінг НАК «Нафтогаз України» і ризики його проведення. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 червня 2018 р.). Одеса, 2018 С. 47–49.

Email: masher@i.ua