Бацала Ярослав Васильович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Закінчив

1. Бурштинський енергетичний технікум , 1998-2002, Монтаж і експлуатація електроустаткування електричних станцій і енергосистем, з відзнакою, ВА№21205031

2. ІФНТУНГ , 2002-2007, Електротехнічні системи електроспоживання, магістр з відзнакою.ВА№32867810,

Аспірантура - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, роки навчання 2013-2017, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук з 2019 р.; ДК № 052662 від 20.06.2019 р.

Вчені звання, роки присвоєння. -

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з нетрадиційними джерелами енергії.

Місце захисту – Вінницький національний технічний університет. 22 березня 2019 р.

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. інженер - асистент каф. ЕП і ЕО – з 2007 р.

2. інженер з енергозбереження лабораторія Метрології та КВЕ з 2009

3. асистент кафедри ЕП та ЕО з 2013

4. аспірант з грудня 2013 р. - 2016 р.

5. асистент кафедри ЕП та ЕО з 2017

6. доцент кафедри ЕЕМ з 2019 р.

Напрями наукової діяльності

1. Нетрадиційна енергетика та енергозбереження.

2. Застосування середовища програмування labview та Matlab Simulink для моделювання режимів електротехнічних комплексів.

3. Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з нетрадиційними джерелами

Завершені наукові розробки

1. Пат. 113027 UA, МПК F24J 2/04 (2006.01) Плоский сонячний колектор  [Текст] / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В., Бацала Я. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна    – № u 201606384 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1, 2017 р.

2. Пат. 126082 UA, МПК H01L 31/053 (2014.01), F24S 20/00 Пристрій автоматичного орієнтування сонячних панелей  [Текст] / Михайлів М. І., Кушнір І. М., Михайлів І. М., Бацала Я. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна  – № u 201711616 ; заявл. 27.11.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р.

Останні наукові праці:

1. M.Fedoriv Increasing reliability and energy efficiency of electrically driven drilling units. / M.Y.Fedoriv, I.V.Gladj, I.D.Galushchak,Y.V.Batsala // Науковий вісник НГУ. -2017. -№2. -С. 93-98. (Scopus). Підвищення надійності та енергоефективності електроприводних бурильних установок.

2. Гладь І. В.  Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, У. М. Николин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. - № 4. - С. 81-90.

3. Бацала Я. В. Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлювальних джерел енергії / Я. В. Бацала, І. В. Гладь,     О. І. Кіянюк // Нафтогазова енергетика. – 2015.-№1.- С.52-60.                                                                         
4. Федорів М. Й.  Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок /М. Й. Федорів, І. В. Гладь, І. Д. Галущак, Я. В. Бацала, І. М. Михайлів // Розвідка та розробка нафтових і газових свердловин. – 2016. - №3(60). С. 64-70.    
5. Гладь І. В.  Експериментальне дослідження несиметричного режиму низьковольтної мережі при однофазному генеруванні електроенергії сонячною електростанцією / І. В. Гладь, Я. В. Бацала // Нафтогазова енергетика. -2017. - №1.-С.123-131.        
6. Гладь І. В. Вплив сонячних електростанцій на низьковольтні розподільні мережі / І. В. Гладь, Я. В. Бацала // Енергетика: економіка, технології, екологія. Київ. КПІ ім. Сікорського. –  2017.  - № 3 (49), С.  82-86.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eete_2017_3_18

7.Гладь, И., Бацала, Я., Киянюк, А., & Курляк, П. (2019). РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ. Modern Engineering and Innovative Technologies, (09-01), 112-117. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-09-01-027

8. Курляк, П., Костышин, В., & Бацала, Я. (2019). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Modern Engineering and Innovative Technologies, (09-01), 123-129. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-09-01-032

9. Гладь І. В. Дослідження енергетичних показників та електромагнітної сумісності СЕП з сонячними електростанціями / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк //   VI Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцьк. ЛНТУ. – 2016. –  С.238-241.  

10. Гладь І. В. Експериментальні дослідження електромагнітної сумісності сонячної електростанції з локальною електричною мережею [Електронний ресурс] / І. В. Гладь, Я. В. Бацала // XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького НТУ. Вінниця. – 2017. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2017

11. Гладь І. В. Підвищення електромагнітної сумісності однофазних фотоелектричних систем в мережі/ І. В. Гладь, Я. В. Бацала // VІ Міжнародна науково-технічній конференції "Нафтогазова енергетика 2017", Івано-Франківськ,    15-19 травня 2017 р., – 2017. –  С. 278-289.

12. Гладь І. В. Вплив сонячних електростанцій на низьковольтні розподільні мережі / І. В. Гладь, Я. В. Бацала //  Тези V Міжнародної конференції "Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17", 5-8 червня 2017 р, Київ, – 2017. –  С. 14.

13. Бацала  Я. В. Забезпечення якості електроенергії в розподільчій мережі 0,4 кв з сонячними електростанціями [Електронний ресурс] / Я. В. Бацала // XLVIІІ Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького НТУ. Вінниця. – 2018. Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21252

Більше наукових праць в Google Scholar

Основні методичні праці:

1. Костишин, В. С. Електрична частина станцій та підстанцій [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243 с.  (з грифом ІФНТУНГ).  

2. Гладь І. В., Бацала Я. В. Основи енергоефективності. Конспект лекцій.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 194 с.

3. Михайлів М. І., Бацала Я. В., Яремак І. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності:конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 117 с. 3. Гладь І. В., Бацала Я. В. Основи енергоефективності. Конспект лекцій.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 113 с.

4. Гладь, І. В. Електричні апарати [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 126 с.

5. Електричні апарати [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 99 с.

6. Михайлів М.І, Бацала Я.В. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності: методичні вказівки для практичних занять / М.І. Михайлів, Я.В. Бацала – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 48 с.

7. Гладь І. В, Бацала Я.В. Основи енергоефективності: методичні вказівки для практичних занять – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 87 с.

8. Бацала, Я. В. Електрообладнання сонячних електростанцій [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 40 с

9. Курляк, П. О. Математичні задачі електроенергетики [Текст] : практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала, Л. М. Шиндак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 83 с.

Більше методичних праць Бацали Я. В.

Стажування:

1) ПАТ "ДТЕК Бурштинська ТЕС", м. Бурштин, 2017 р. (наказ №28/4 від 15.02.2018 р.), довідка про підвищення кваліфікації №   від 21.12.17 р
Тема:"Підвищення ефективності станцій та підстанцій"

2) Varna University of Management (Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changies Social Demands Electrotechnical complexes and systems) 23-27 вересня 2019 р. №180/26.09.2019